سیاست روز 20 ارديبهشت 1390 ساعت 6:41 https://www.siasatrooz.ir/vdcfx0dv.w6djjagiiw.html -------------------------------------------------- عنوان : جزایر آزور، در جست وجوی آینده ای سبز -------------------------------------------------- متن : در اقیانوس اطلس، یکی از جزایر نه گانه آزور متعلق به کشور پرتغال، در آستانه انقلاب سبز قرار گرفته است. به گزارش سياست روز آنلاين به نقل از يورونيوز جزیره گراسیوزا بزودی به اولین جزیره عاری از دی اکسید کربن در جهان تبدیل خواهد شد. سکنه این جزیر عمدتا از انرژی های تجدیدپذیر و عمدتا انرژی های بادی و خورشیدی استفاده می کنند. هدف این پروژه بلندپروازانه که توسط شرکت آلمانی یونیکاس هدایت می شود، ایجاد فناوری برای تامین انرژی پاک مورد نیاز جزیره است. در سال 2012، هشتاد درصد انرژی مورد نیاز این جزیره از طریق باد و خورشید و تنها بیست درصد آن از طریق سوختهای فسیلی تامین خواهد شد. البته این بیست درصد بعدها با انرژی موسوم به زیست توده جایگزین خ