سیاست روز 20 ارديبهشت 1401 ساعت 23:08 https://www.siasatrooz.ir/vdcfx0dycw6d0ta.igiw.html -------------------------------------------------- عنوان : سفرهای حمایتی یا تبلیغاتی بحران اوکراین در حالی به سومین ماه رسیده است که همزمان با تحرکات غرب برای... -------------------------------------------------- متن : بحران اوکراین در حالی به سومین ماه رسیده است که همزمان با تحرکات غرب برای ارسال تسلیحات به کی یف و نیز استفاده از ابزار تحریم علیه روسیه، در اقدامی تامل برانگیز سفر مقامات غربی به اوکراین شدت گرفته است چنانکه در طی روزهای اخیر رئیس پارلمان اروپا، همسر بایدن رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر کانادا راهی اوکراین شدند. حال این سوال مطرح است که این اقدامات با چه هدفی صورت می‌گیرد و تا چه میزان می‌تواند در پایان یافتن جنگ موثر باشد؟ در پاسخ به این پرسش بررسی شرایط داخلی کشورهای غربی و نوع رفتار آنها در سفر به اوکراین قابل توجه است. نخست آنکه کشورهای اروپایی و آمریکا در حوزه اقتصادی با چالشهای بسیاری پس از جنگ اوکراین مواجه شده‌اند بویژه اینکه بسیاری از این کشورها در حوزه تامین انرژی و غذا به روسیه و یا اوکراین وابسته بوده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت که سران غرب با سفر به اوکراین برآنند تا چهره یک فاتح را در نبردی بزرگ به نمایش گذارند تا از میزان اعتراض‌های مردمی در قبال بحران‌ اقتصادی مذکور بکاهند. دوم آنکه نوع مواضع افراد سفر کرده به اوکراین و حتی نشست‌هایی که به صورت مجازی در قالب گروه ۷ و یا پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا برگزار کرده‌اند برگرفته از کلید واژه‌هایی مشخص است که محور آن را نیز شکست دادن پوتین و اعمال تحریم علیه روسیه تشکیل می‌دهد. هر چند این اقدامات با ادعای حمایت از اوکراین صورت می‌گیرد اما در عمل این رفتار زمینه ساز تشدید و استمرار جنگ و به نتیجه نرسیدن روند سیاسی شده است. بر این اساس می‌توان گفت که هدف از این سفر‌ها نه برقراری صلح بلکه دامن زدن به آتش جنگ است چرا که کشورهای غربی اکنون منافع خود را در جنگ جستجو می کنند و در این راه نیز هیچ ابایی از کشته و آواره شدن میلیون‌ها نفز از طرفین در طول این جنگ ندارند. رویکردی که نشات گرفته از ماهیت استعماری و خودبرتر پندارانه غرب است که برای منافع خویش حاضر به نابودسازی تمام جهان است.نویسنده: فرامرز اصغری