سیاست روز 30 شهريور 1399 ساعت 18:04 https://www.siasatrooz.ir/vdcfytdyvw6dyja.igiw.html -------------------------------------------------- عنوان : پنل سوم ، چهارم و مراسم اختتامیه کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت امشب برگزار می گردد -------------------------------------------------- متن : داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی ضمن امیدواری برای حمایت همگانی از کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر مشارکت اندیشمندان ایران، جهان اسلام تاکید کرد. عامری گفت: برای دستیابی به صلح و عدالت در جهان باید ائتلاف جهانی میان نخبگان و اندیشمندان ایجاد شود. وی افزود این کنفرانس در پنل اول و دوم که حداقل بیش از ۲۰ اندیشمندان دیدگاه های خود را ارایه کردند نشان از همراهی و ائتلاف متفکرین و نخبگان در اقصی نقاط جهان می باشد و این خود مسیر روشن برای دستیابی صلح و عدالت را به همراه دارد. عامری تصریح کرد در پنل سوم و چهارم که امشب برگزار می گردد ،نخبگان به دیدگا ههای خود در خصوص صلح و عدالت در نظام سلامت با تاکید بر دوران کرونا و پسا کرونا،بررسی موردی صلح و عدالت درفلسطین، یمن و ... همچنین چگونگی پیاده سازی، نهاد سازی و رفتار سازی گفتمانی صلح عادلانه در جهان می پردازند و در اختتامیه ضمن جمع بندی از دیدگاه های ارایه شده و سخنرانی چند تن از اندیشمندان بیانیه پایانی منتشر خواهد شد. امید است این کنفرانس با ائتلاف نخبگان و اندیشمندان در سراسر کشور مسیر دستیابی به صلح و عدالت در جهان را بسیار هموار سازد. شما مخاطبین گرامی می توانید از طریق لینک های زیر کنفرانس را مشاهده نمایید. www.aparat.com/iwpeace/live www.rubika.ir/iwpeac www.aparat.com/itfarhangsara/live https://rubika.ir/IW_PEAC