سیاست روز 26 آبان 1399 ساعت 22:16 https://www.siasatrooz.ir/vdcfyvdycw6dyya.igiw.html -------------------------------------------------- عنوان : گزینه های غیراخلاقی صحیح است سخنگوی دولت:تعطیلی ها با جدیت دنبال می شود البته خدمات به مردم نباید تعطیل شود... -------------------------------------------------- متن : سخنگوی دولت:تعطیلی ها با جدیت دنبال می شود البته خدمات به مردم نباید تعطیل شود. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) بال پرنده را ببندی و دستور بدهی بپرد باید بپرد. اگر نپرید به بی لیاقتی و بی عرضگی خودش مربوط می شود. ب) کوسه و ریش پهن هم می شود. ج) ما شلیک می کنیم شما لطف کنید و نمیرید. د) یک گزینه دیگر که به دلیل رعایت شئونات اخلاقی از انتشار آن معذوریم. جراید: توییتر صفحه وزیر نفت ایران را بست. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) آزادی بیان خوب است اما برای همسایه ب) توییتر فیلتر است. استفاده از فیلترشکن جرم است. وزیر نفت تا حالا مرتکب جرم می شد. توییتر اجازه نداد دامن پاک وزیر نفت به گناه و جرم آلوده شود. ج) توییتر بلاکش کرد به جهنم مهم این است که کارتخوان ها به کار خودشان ادامه بدهند. د) یک گزینه دیگر که به دلیل رعایت شئونات اخلاقی از انتشار آن معذوریم. وزیر راه: تاکسی هوایی ها به زودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. خبر فوق یادآور کدام یک از ضرب المثل های زیر است؟ الف) تو قاچ زین را بچسب اسب سواری پیشکش! ب) یکی می مرد ز درد بی نوایی / یکی می گفت داداش زردک می خواهی؟ ج) آمد ابرویش را درست کند زد چشمش را کور کرد. د) یک گزینه دیگر که به دلیل رعایت شئونات اخلاقی از انتشار آن معذوریم.