سیاست روز 9 اسفند 1389 ساعت 3:26 https://www.siasatrooz.ir/vdch-6nm.23n6zdftt2.html -------------------------------------------------- عنوان : ملاحي از مديرعاملي پاس همدان استعفا كرد -------------------------------------------------- متن : مديرعامل باشگاه پاس همدان از سمت خود كناره‌گيري كرد. به گزارش فارس، كريم ملاحي پس از جلسه هيات مديره اين باشگاه از سمت خود استعفا كرد. ملاحي در اين باره به فارس گفت: پس از اين جلسه تصميم گرفتم كه از مديرعاملي باشگاه كنار بروم. اين در حالي است كه روز شنبه محمود ياوري بنا به آنچه آن را دخالت مديران باشگاه ناميده بود از سرمربيگري پاس استعفا كرده بود.