سیاست روز 19 ارديبهشت 1401 ساعت 22:49 https://www.siasatrooz.ir/vdchvinzv23nimd.tft2.html -------------------------------------------------- به مناسبت روز میراث مکتوب عنوان : سامانه اسناد فرهنگی ایران رونمایی شد -------------------------------------------------- متن : بیش از یک صد هزار اثر فرهنگی ایران در یک سامانه جامع گردآوری و امروز در باغ کتاب رونمایی شد. همزمان با روز اسناد و‌ میراث مکتوب، سامانه اسناد فضا‌های فرهنگی ایران رونمایی شد. بیش از یک صد هزار اثر فرهنگی در این سامانه گردآوری شده که گنجینه‌ خوبی برای پژوهشگران این حوزه است. امروز برای نخستین بار اطلس فضا‌های فرهنگی و هنری ایران شامل چهار جلد تماشاخانه، کتابخانه، سینما و مجتمع‌های فرهنگی و هنری نیز به همت مسئولان فرهنگی کشور رونمایی شد. با هدف صیانت و حفاظت از این اسناد از سال ۱۳۹۹ ، فرایند گردآوری این اسناد شروع شد و بیش از یکصد هزار سند تنظیم شد و در این سامانه بارگذاری شد.   تا تیرماه این سامانه به بهره برداری می‌رسد.