سیاست روز 1 اسفند 1398 ساعت 0:27 https://www.siasatrooz.ir/vdchwinzw23nz6d.tft2.html -------------------------------------------------- عنوان : متخلفان را با گوجه سبز بزنید رئیس کل بانک مرکزی: برخی رئیسان شعب تخلف می‌کنند که امروز اسامی آنها را گرفته و از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که آنان را عزل کنند... -------------------------------------------------- متن : رئیس کل بانک مرکزی: برخی رئیسان شعب تخلف می‌کنند که امروز اسامی آنها را گرفته و از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که آنان را عزل کنند. با توجه به این نکته که "عزل" مجازات خیلی سنگینی محسوب می شود کدام یک از مجازات های زیر را مناسب تر می دانید؟ الف) با خط کش پنج بار به کف دستشان بکوبند. ب) توی دهانشان فلفل بریزند. ج) به آنها فحاشی کنند. د) آنها را با طناب ببندند و به سمت آنها گوجه سبز پرتاب کنند. برادر حدادعادل:چند ساعت دیگر صبر کنید تلاش برای وحدت اصولگرایان ادامه دارد. این اظهارنظر در چه زمانی صورت گرفته است؟ الف) چهارسال قبل از انتخابات ب) یک ساعت قبل از انتخابات ج) یک ساعت بعد از انتخابات د) هر وقت که فکرش را بکنید ایشان این جمله را می گویند. این تحلیل عالمانه و رویکرد استراتژیک از کدام یک از علمای بزرگ جهان است؟ نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که میزان مشارکت در انتخابات چقدر خواهد بود، بهتر است به نظرسنجی‌ها مراجعه شود. الف) فردریش نیچه ب) عموپورنگ ج) آقامتین بقال سرکوچه روزنامه سیاست روز د) برادر غلامحسین کرباسچی