سیاست روز 3 اسفند 1398 ساعت 21:32 https://www.siasatrooz.ir/vdchxinzk23nzwd.tft2.html -------------------------------------------------- عنوان : از نعمت نفتی تا دونالد ترامپ من نفت را دوست دارم... -------------------------------------------------- متن : من نفت را دوست دارم. عبارت فوق از کیست؟ الف) نعمت نفتی ب) بابک زنجانی ج) پلانگتون دریایی د) دونالد ترامپ ترامپ: واشنگتن علاقمند است حفاظت از نفت سوریه را برعهده بگیرد و باید مراقب نفت این کشور خاورمیانه‌ای بود. منظور از عبارت فوق کدام یک از گزینه های زیر است؟ الف) یعنی نفت سوریه را می بلعیم یک لیون آب هم روی آن! ب) یعنی ترامپ بشکه نفت که ببیند دست و پایش سست می شود. ج) یعنی دموکراسی و این قرتی بازی ها کشک است و فقط نفت را عشق است. د) یعنی ااین که حرامزادگی شاخ و دم ندارد. رییس جمهور آمریکا: آمریکا نیروهای خود را فقط ... در سوریه نگاه داشته است. نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید. الف) حفظ جان عمه رهبر کره شمالی ب) برای قشنگی و دکور ج) رذالت و بدجنسی د) برای حفظ منابع نفتی