سیاست روز 26 دی 1400 ساعت 20:51 https://www.siasatrooz.ir/vdchzznzi23nixd.tft2.html -------------------------------------------------- شیخان فاش کرد: عنوان : ردپای چهار عضو دولت روحانی در فساد شرکت دخانیات -------------------------------------------------- متن : مدیرعامل شرکت دخانیات ایران از ردپای چهار عضو دولت روحانی در رانت و فساد شرکت دخانیات ایران پرده برداشت و گفت: حجم فساد در این شرکت در زمان دولت قبلی به اندازه‌ای است که با آب دریای کاسپین هم پاک نمی شود! محمد شیخان که در مراسم تودیع و معارفه مهدی زکی پور مدیر سابق مجتمع دخانیات گیلان و مصطفی صابر مدیر جدید این مجتمع در محل شرکت دخانیات استان گیلان در رشت سخن می‌گفت، با بیان اینکه باید ادامه دهنده راه شهدا و همچنین میرزا کوچک خان باشیم گفت: ما با هر گونه رانت، فساد و سوء استفاده در شرکت دخانیات مخالفیم و مبارزه با آنها را ادامه راه شهدا و میرزاکوچک خان می دانیم. مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه این زمانی محقق می شود که همواره در گام اول ، مأموریت خود را مبارزه با فساد و رانت قرار دهیم.، افزود: باید در گام دوم با بهره گیری از مدیران متعهد و متخصص ظرفیت تولید را در جامعه افزایش داده ودر گام سوم با بسیج همگانی زمینه حضور همه مردم را در عرصه اقتصاد فراهم کنیم . شیخان با بیان اینکه مهمترین مأموریت و اولین گام در حوزه اقتصاد تولید است، اظهار داشت: همه بار تولید بر دوش کارگران که قهرمانان ملی جهاد اقتصادی هستند، قرار دارد. وی با حمایت از کارگران و افزایش سهم آنها از تولید گفت: متاسفانه کارگران، سختی کار را تحمل می کنند اما با سیاستهای غلط کمترین منافع را می برند. مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران با اشاره با نامگذاری امسال بعنوان سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی افزود: یکی از مهمترین پشتیبانی وحمایت باید از کارگران که در خط مقدم تولید هستند صورت گیرد که متأسفانه این سیاست در شرکت دخانیات دیده نمی شود . شیخان با بیان اینکه دخانیات می تواند با سیاستهای درست و اتخاذ برنامه های راهبردی ظرفیت خودرا ارتقاء دهد، تصریح کرد: متأسفانه دخانیات درگیر فساد، رانت وسوءاستفاده گری شده است. وی تأکید کرد: باید اعلام کنم در دولت گذشته رد پای چهار عضوء کابینه در فساد دخانیات کاملا مشهود است و وقتی این موضوع را بررسی می کنیم، می بینیم در سه حلقه تأمین ، فروش و سرمایه گذاری این فساد وجود داشته است. مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران افزود: حجم فساد آنقدر بالا بوده که حتی با آب دریای کاسپین هم نمی توان آنرا پاک کرد. شیخان به وادادگی در صنعت دخانیات در دولت گذشته اشاره کرد وگفت: وقتی در استان گیلان ظرفیت های خوبی برای پرایمری توتون و خرمن وجود دارد و سرمایه گذاری بسیار خوبی در این بخش اتفاق افتاده است اما متاسفانه در دولت گذشته به شرکتهای خارجی مجوز راه انداز خط پرایمری توتون و خرمن در داخل به آنها داده شد و حتی در بالاترین مقام رسمی کشور یعنی رئیس جمهور برای افتتاحیه این مساله حضور می یابد. وی تأکید کرد: ما بااین وادادگی که به ظرفیت تولید و اشتغال داخلی آسیب می زند، مخالفیم. شیخان افزود: نگاه ما به دخانیات نگاه به صنعت ، تولید، سودآوری ، اشتغال و ظرفیت سازی برای کشور است . وی کشاورزی را اولین زنجیره تولید محصولات دخانی دانست و گفت: در کمتر از یک ماه آینده بسته حمایتی ما از کشاورزان توتون و تنباکوکار رونمایی خواهد شد که در این بسته از مکمل های تشویقی در طول زنجیره تولید اعم از کاشت ، داشت و بهره برداری رونمایی می شود. وی همچنین گفت: تجارت توتون می تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد . مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران گفت: دخانیات هم می تواند در بخش کشاورزی و تولید برای جوانان اشتغال ایجاد کند و هم در فروش و بازاریابی .