سیاست روز 11 اسفند 1399 ساعت 21:21 https://www.siasatrooz.ir/vdcipyazqt1azp2.cbct.html -------------------------------------------------- عنوان : من آدم مهمی هستم مدیرعامل منطقه آزاد کیش: من خودم یکی از برکات انقلاب هستم... -------------------------------------------------- متن : مدیرعامل منطقه آزاد کیش: من خودم یکی از برکات انقلاب هستم. خبر فوق با کدام یک از گزینه های زیر ارتباط مستقیم دارد؟ الف) توهم چیز خوبی است مشروط به اینکه جنس را از موتوری ها خریداری نکنیم. ب) یکی دیگر هم از برکات انقلاب بود و آخرش از "تلفات" سردرآورد. د) مدیرعامل منطقه آزاد کیش برکنار شد. جمله زیر از کیست؟ دولتمردان نباید صحبت‌های نسنجیده کنند و اگر سخن نگویند، مردم نمی‌گویند که لال هستند. الف) یکی از عناصر خودفروخته غرب ب) یکی از عناصر خودفروخته شرق ج) یکی از براندازان وابسته به آمریکای جهانخوار د)یک نماینده مجلس بحث ترور من جدی است. خودشان می کشند، خودشان هم مراسم عزاداری برپا می کنند و بعد دیگران را متهم می کنند! عبارت فوق از کیست؟ الف) ابراهیم تاتلیس ب) سلمان رشدی ج) شوهر عمه رهبر کره شمالی د) برادر محمود احمدی نژاد