سیاست روز 25 دی 1389 ساعت 1:43 https://www.siasatrooz.ir/vdcivvaw.t1awp2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : ظهور و سقوط بن علی -------------------------------------------------- متن : زین العابدین بن علی در سوم سپتامبر 1936 در شهر حمام سوس در تونس بدنیا آمد. در طول زندگی سیاسی اش، چندین سمت در دولت و ارتش تونس داشت. او در دولت رشید سفر وزیر کشور می شود و بعد ها پست نخست وزیری را اشغال می کند. وی در هفتم نوامبر 1987 با کودتای نظامی ولی بدون خونریزی علیه حبیب بورقیبه، رییس جمهوری تونس که در آن سالها 84 سال داشت به ریاست جمهوری رسید. او اعلام کرده بود بورقیبه به دلایل پزشکی قادر به ادامه ریاست جمهوری و اداره کشور نیست و به این ترتیب با استناد به قانون اساسی تونس، وی را از ریاست جمهوری برکنار کرد. وی پس از رسیدن به قدرت، قانون اساسی را تغییر داد و محدودیت زمانی دوران ریاست جمهوری را حذف کرد، به این ترتیب دیگر هیچ مانعی برای اینکه به رییس جمهوری مادام العمر تبدیل شود پیش رو نداشت. بن علی در سال 1994 انتخاباتی برگزار کرد که خود او تنها کاندیدایش بود، وی با 99.91 درصد آرا انتخاب شد. همسر بن علی در حکومت او نقش پررنگی داشت، بسیاری همسر وی و برادرانش را به سوء استفاده از قدرت برای مال اندوزی متهم می کنند. بن علی برای 23 سال رییس جمهوری تونس باقی ماند و بنا به برخی گزارش ها در 14 ژانویه 2011، این کشور را به مقصد فرانسه ترک کرد.