سیاست روز 19 آبان 1398 ساعت 21:37 https://www.siasatrooz.ir/vdcizzazrt1azw2.cbct.html -------------------------------------------------- عنوان : تک مضراب تا حالا وسط صحبت عالم و آدم "تک مضراب" زدیم اینقدر درد نداشت اما این تک مضراب وسط فرمایشان سخنگوی سازمان انرژی اتمی تمامی مواضع ما و بچه های رو -------------------------------------------------- متن : تا حالا وسط صحبت عالم و آدم "تک مضراب" زدیم اینقدر درد نداشت اما این تک مضراب وسط فرمایشان سخنگوی سازمان انرژی اتمی تمامی مواضع ما و بچه های روزنامه سیاست روز را صاف کرد. آقاجان! شفاف سازی می کنی بکن اما دیگر پدر صاحب بچه را در نیاور! خلاصه سرتان را درد نیاوریم. تک مضراب را بخوانید اما مراقب مواضع خود باشید که مثل مواضع ما و آن "بازرس آلوده" به فنا نرود. سخنگوی سازمان انرژِ اتمی: اکنون ۱۵ نوع ماشین در نطنز در حال تست شدن است. ماشین های استراتژیک ما ... ننجون: احتمالا پراید و تیبا است آقای سخنگو: گاز ویژه ای باید از اصفهان می آمد اما ما از نطنز آوردیم. ننجون: ما را باش که فکر می کردیم تحفه نطنز فقط گلابی و این جور چیزهاست. آقای سخنگو: فردا شاهد بتن ریزی فاز دوم نیروگاه بوشهر خواهیم بود. ننجون: دقیقا بتن را کجا می ریزید؟ همانجا که قبلا ریختید و پدر صاحب بچه سانتریفیوژ ها را درآوردید یا یک جای دیگر؟! آقای سخنگو: سیستم کنترلی ما نشان می داد که یکی از بازرسان آژانس اتمی، مواد آلوده به همراه داشته است. ننجون: آن از شوهر عمه رهبر کره شمالی و این هم از بازرس آلوده! آدم دیگر به کی اعتماد کند؟ آقای سخنگو: ما حدود ۳.۵ سال است این کار را شروع کرده ایم و الان در وضعیتی هستیم که بدون روس ها هم می توانیم ادامه دهیم ... ننجون: بدون دخترم هرگز... آخ ببخشید بدون روسیه هرگز آقای سخنگو: اما ترجیح ما این است با روسیه کار را پیش ببریم. ننجون: عرض نکردم؟ آقای سخنگو: به نظر من اقدامات ما حساب شده بوده است. ننجون: خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی! آقای سخنگو: ما تا به حال هیچ وقت به بازرسی های آژانس دست نزدیم و از بازرسی ها استقبال کردیم، مشروط به اینکه بازرسی برای بازرسی باشد. ننجون: مگر قرار بود به بازرس ها دست هم بزنید؟ بابا این ها خارجی هستند سوء برداشت می شود آبروی مملکت می رود. نکنید از این کارها!