سیاست روز 16 آذر 1399 ساعت 22:08 https://www.siasatrooz.ir/vdcjmmeviuqevtz.fsfu.html -------------------------------------------------- عنوان : به کوری چشم ترامپ ماسک می زنیم جوبایدن: از مردم آمریکا می خواهم ... ماسک بزنند... -------------------------------------------------- متن : نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید. جوبایدن: از مردم آمریکا می خواهم ... ماسک بزنند. الف) با زبان خوش ب) از شنبه ج) صد روز د) به کوری چشم ترامپ یک نماینده مجلس: در خرداد سال آینده پادوهای غرب دولت تدبیر و امید را به زندان می‌فرستیم و از آنان بازجویی می کنیم. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ... الف) پادویی برای شرق هیچ اشکالی ندارد و فقط پادویی برای غربی ها اخ است. ب) بعضی ها مدلشان اینجوری است که اول طرف را زندانی می کنند و بعدها اگر مصلحت بود سراغ بازجویی می روند. ج) گاهی باید جانب احتیاط را نگه داشت چون بعضی‌ها ممکن است توی زندان با هم چشم توی چشم بشوند و آنوقت برای خودشان بد می شود. د) ما از این جور انشاها نتیجه می گیریم که انتخابات نزدیک است. یک نماینده دیگر مجلس: همه مردم ایران از طرح ویژه خروج از برجام مجلس خوشحال هستند اما متاسفانه سخنگوی دولت امروز این طرح را خلاف قانون عنوان کرد. با توجه به این اظهارنظر به گمان شما این نماینده مجلس در آینده چکاره خواهد شد؟ الف) سخنگوی دولت آینده ب) رییس سازمان ملی آمار ایران ج) منجم باشی د) کاره‌ای نمی شود و تا آخر عمر نماینده مجلس می‌ماند