سیاست روز 4 بهمن 1399 ساعت 22:40 https://www.siasatrooz.ir/vdcjvmevxuqevhz.fsfu.html -------------------------------------------------- عنوان : دخالت نکن! تو لال شو ادبیات دولت و مجلس کم کم دارد به جاهای باریک می‌کشد و همین روزهاست که پای عمه... -------------------------------------------------- متن : ادبیات دولت و مجلس کم کم دارد به جاهای باریک می‌کشد و همین روزهاست که پای عمه رهبرکره شمالی و مادر هوگوچاوز هم به این ادبیات باز شود. رییس دفتر این یکی به رییس آن یکی گفته شما در کار ما دخالت نکنید و به قانونگذاری بی خاصیت خودتان مشغول باشید و نایب رییس آن یکی به رییس این یکی گفته خودت متهم ردیف اولی عموجان! اگر وضع همینجوری پیش برود به زودی شاهد همچین گفتمان‌هایی هم خواهیم بود: دولت: پاتو از زندگی من بیرون می کشی یا دستور بدم جفت پاهاتو قلم کنن؟ مجلس: دو قرون بده آش و به همین خیال باش دولت: چی از جون من می‌خوای؟ مجلس: جونتو بده خلاص دولت: مادر مادر نزاییده کسی بخواد قصد جون ما رو بکنه مجلس: اتفاقا تا جونتو نگیرم آروم نمی گیگیرم دولت: همون موقع انتخابات باید یقه همه تون رو می‌گرفتیم که حالا اینطور بلبل زبونی نکنید مجلس: حالا که اینجوری شد لایحه بودجه رو برمی‌گردونیم تا بفهمید یه من ماست چقدر کره داره دولت: نامردها مجلس: تازه میشیم مثل شما دولت: ما هم از صدا و سیما شکایت می کنیم که به ما تهمت زده مجلس: فدای سرمون دولت: خب پس از خودتون شکایت می کنیم که چوب لای لای چرخ مون میذارین مجلس: خسته نباشید فقط ما نگرانیم یهو النگوهاتون نشکنه دولت: آقااجازه! اینا بهمون توهین می کنن مجلس: خب شما هم اگه وجودش رو داری توهین کن دولت: زشت مجلس: خودتی دولت: بی ادب مجلس: خودتی دولت: اصلا هر کاری دلمون خواست می کنیم مجلس: ما هم وزیر شما رو استیضاح می کنیم دولت: حالا که اینجوری شد این بار که اومدیم جلسه استیضاح نفری هفت هشت تا موز برمی داریم مجلس: این کارتون خیلی نامردیه دولت: همین که هست مجلس: ما هم به بهانه تحقیق و تفحص می ریم وزارتخانه‌های شما و هر چقدر دلمون خواست موز برمی داریم دولت: زشت‌ها مجلس: خودتونید مردم: خجالت بکشید جلوی بچه‌ها دعوا نکنید دولت و مجلس: ای بابا! دو کلمه در قالب دموکراسی نمی تونیم حرف بزنیم؟ این کیه؟ اینجا کجاس؟ این بچه رو کی اینجا رها کرده؟