احتمال انتشار یک روزنامه اقتصادی به زبان انگلیسی

21 مرداد 1393 ساعت 8:58


طرفداران اقتصاد سرمایه‌داری با همکاری ارگان غیررسمی اقتصاددانان لیبرال،‌ به زودی روزنامه اقتصادی انگلیسی‌زبان این طیف را منتشر خواهند کرد.
به گزارش پارس عباس آخوندی که از قدیم الایام از پشتیبانان تیم اقتصاددانان متمایل به جریان لیبرال بوده است؛ به همراه حسین عبده‌تبریزی و مسعود نیلی، از حامیان این روزنامه محسوب می‌شوند. موسی غنی‌نژاد، علی‌نقی مشایخی و محمدطبیبیان ‌از دیگر چهره‌های جریان متمایل به لیبرالیسم اقتصادی نیز در شمار حامیان این روزنامه قرار دارند.
در جهت حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت مبتنی بر دیدگاه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، این تیم، اخیرا یک سایت اینترنتی با امکانات بالا نیز راه‌اندازی کرده است.
خسرو قدیری، که از قدیم الایام گرایش‌های چپ‌گرایانه داشته و در عمر جدید روزنامه‌نگاری خود،‌ فعالیت اجرایی در همشهری را تجربه کرده است، مسئول تحریریه این روزنامه جدید التاسیس شده است.
روزنامه مذکور در قالب مجموعه دنیای اقتصاد که در بین خبرنگاران، از لحاظ موقعیت و اعتبار، به کیهان اقتصادی لیبرال‌ها مشهور شده است،‌ فعالیت خواهد کرد.
با توجه به اینکه متمایلین به اقتصاد سرمایه‌داری طرفدار دولت روحانی، تلاش دارند روزنامه انگلیسی‌زبان راه‌اندازی کنند باید دید آیا در داخل کشور نیز مخاطبینی را مورد توجه دارند؟


کد مطلب: 88566

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdccepq4.2bq4e8laa2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir