حرکت جالبی که مردم لندن را گول زد!

21 فروردين 1390 ساعت 8:04


مردم لندن با دیدن کاروان عروسی نوه ملکه انگلیس در خیابان ها، در حالیکه هنوز مراسم عروسی برگزار نشده، شوکه شدند. اما در واقع چند نفر که خود را شبیه ملکه، نوه و عروس او کرده و لباس های سلطنتی پوشیده بودند، دست به این ابتکار زدند.


کد مطلب: 61440

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdce7e8p.jh8zei9bbj.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir