باز هم کرونایی می شوم

برادر ایرج حریرچی – معاون وزیر بهداشت- : تا اطلاع ثانوی باید به ویروس کرونا عادت کنیم. ما از این انشا نتیجه می گیریم که...

28 ارديبهشت 1399 ساعت 22:13


برادر ایرج حریرچی – معاون وزیر بهداشت- : تا اطلاع ثانوی باید به ویروس کرونا عادت کنیم. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) پروژه "من هم کرونایی شدم" حالا حالاها ادامه دارد.
ب) اگر همینطوری ادامه پیدا کند آمار بهبودیافتگان از آمار جمعیت ایران هم بالاتر می رود.
ج) معاون وزیر بهداشت یا منجم می شود یا پیشگو
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
یک نماینده مجلس: من نمی‌خواهم اشاره کنم که کرسی خیلی مهمی داشتیم که در بین ۳۰ عضو آن کنفدراسیون، فقط این عضو ایرانی ما گوشی مترجم داشت و طبیعتا از سایرین عقب بود و در مذاکرات چند جانبه نتوانست از حق ورزش کشورمان دفاع بکند.
با توجه به ابهام آمیز بودن این اظهارنظر به نظر شما منظور نماینده مجلس کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) ننجون
ب) عموپورنگ
ج) مهدی تاج
د) هیچکدام
کدام یک از کارهای زیر در درمان ویروس کرونا مفیدتر است؟
الف) شادی و نشاط الکی
ب) ابراز خوشحالی برای حذف چهارصفر از پول ملی
ج) جفتک و چارکش در بانک ها
د) هر سه گزینه فوق صحیح است


کد مطلب: 113797

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcf1mdyew6dyea.igiw.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir