توقف انتشار روزنامه بهار

5 آبان 1392 ساعت 0:55


روزنامه بهار در یادداشتی در مورد عدم انتشار موقت این روزنامه آورده است: "روزنامه بهار به مناسبت روز عید غدیر خم یادداشت وارده ای با عنوان «امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی» به دلیل خطای فنی به چاپ رساند که متاسفانه موجب جریحه دار شدن روحیه مومنان حضرت علی «ع»شد. 
پس از آن مدیریت روزنامه اقدام به عذر خواهی در چند رسانه و ديروز(شنبه)اقدام به انتشار چند یادداشت در نقد مطلب مورد نظر نمود که نشان دهد تا نظرات مندرج در یاداشت آقای علی اصغرغروی به دور از مشی «بهار»، مدیران، روزنامه‌نگاران و کارمندان آن است. اگرچه برمردم عزیز فشار کاری و احتمال خطای غیر عمد پوشیده نیست(که این نافی مسئولیت نمی باشد) اما متاسفانه برخی از جریان‌های سیاسی که فرصت راغنمیت می شمارند از فرصت بدست آمده استفاده های دیگری می کردند که تداوم آن دل مومنین راستین را بیشتر به درد می آورد. از این رو روزنامه بهار در راستای تلطیف فضای جامعه و بدست آوردن دل مومنین راستین و واقعی اقدام به عدم انتشار موقت و چند روزه کرده و از همه خوانندگانش مجددا پوزش می خواهد.‎"


کد مطلب: 84258

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcg7x97.ak9tn4prra.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir