ما می فروشیم اما مردم نخرند

برادر محسن رضایی: برخی دولت‌ها در ایران، اقتصاد را الاکلنگی اداره کرده‌اند، به نحوی که کفه‌ای را روی زمین متوقف و کفه دیگر را تقویت کرده‌ا

16 ارديبهشت 1399 ساعت 22:21


برادر محسن رضایی: برخی دولت‌ها در ایران، اقتصاد را الاکلنگی اداره کرده‌اند، به نحوی که کفه‌ای را روی زمین متوقف و کفه دیگر را تقویت کرده‌اند.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از روش های زیر برای اداره اقتصاد کشور مناسب تر است؟
الف) تاب تاب همبازی = یکی روی تاب بنشیند و بقیه هلش بدهند
ب) اقتصاد سرسره‌ای = تولید کننده را شیر کنند و ببرند آن بالا و بعد سرازیرش کنند برود پی کارش!
ج) اقتصاد چرخ و فلکی = مردم را بنشانند توی چرخ و فلک و آنقدر بچرخانند که سرشان گیج برود و نفهمند این سه هزار میلیارد تومان ها و هشت هزار میلیارد تومان ها کجا رفته است.
د) اقتصاد شیر یا خطی = هر روز صبح شیر یا خط بیندازند و اقتصاد را بدهند دست یکی که صبح را به شب برساند.
عبارت زیر از کدام دانشمند بزرگ جهان است؟
مردم به تومان صحبت و مراکز رسمی به ریال ثبت می‌کنند. حتی تومان می‌نویسیم و تومن می‌گوییم. حذف چهار صفر یک کار لازم برای ساده کردن روابط مالی است.
الف) آدام اسمیت پدر علم اقتصاد
ب) بطلمیوس منجم یونانی
ج) چارلز داروین - زیست‌شناس بریتانیایی
د) برادر ربیعی – سخنگوی دولت دوازدهم
وزیر اقتصاد: مردم نباید در خرید سهام شتابزده عمل کنند.
ما از این انشاء نتیجه می‌گیریم که ...
الف) فقط دولت حق دارد در فروش سهام شتاب زده عمل کند.
ب) مردم باید صبر کنند تا عرضه اول را نورچشمی‌ها بخرند بعد عرضه دوم را با سی درصد بالاتر خریداری کنند.
ج) خودشان هم می‌دانند سهام عرضه شده چقدر بنجل است و خجالت می‌کشند ملت بفهمند.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.


کد مطلب: 113636

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdchxxnz-23nz-d.tft2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir