آنچنان رونق اقتصادی شما در حلق ما

جراید:رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت تخم مرغ از ماه گذشته تا کنون خبر داد...

26 مرداد 1399 ساعت 21:37


جراید:رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت تخم مرغ از ماه گذشته تا کنون خبر داد.
خبر فوق در کدام یک از راستاهای زیر ارزیابی می شود؟
الف) غرورملی و جنبش تخم مرغی
ب) گشایش اقتصادی و تخم مرغ ملی
ج) رونق اقتصادی و مرغ های همسو با سیاست های دولت
د) اقتدار استراتژیک در حوزه تخم گذاری های بی رویه
جراید: تابلوی بورس کاملا قرمز شد.
جمله فوق یادآور کدام عبارت زیر است؟
الف) آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که ...
ب) مردم همه دارایی های خود را به بورس بسپارند.
ج) مردم به بازار سرمایه اطمینان داشته باشند.
د) چوپان دروغگو یک افسانه نیست.
یک نماینده مجلس: دولت باید درباره بورس توضیح بدهد که چرا سی درصد از سرمایه های خرد مردم بیچاره را پودر کرده است؟
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) ایشان ناراحت است که چرا پنجاه درصد از از سرمایه های خرد مردم بیچاره را پودر نکرده است.
ب) ایشان عصبانی است که چرا سهم مجلس را از پودر کردن سرمایه های خرد مردم بیچاره را کم کرده است.
ج) ایشان یک سوال پرسیده که پرسیده باشد.
د) هر سه گزینه بالا غلط است.


کد مطلب: 114951

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdciw5azzt1az32.cbct.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir