تک مضراب

(اسمش را نبر – قسمت یک )...

5 مهر 1399 ساعت 21:24


گفت نمی شود. قرص و محکم هم گفت نمی شود اما ما زدیم و شد. اصلا ننجونی که از مدیرمسئول بترسد و بند را به آب بدهد که ننجون نیست.نهایتش یک معاون اول بی خاصیت یا مشاور به دردنخور است. وسط حرفهای "اوشان" تک مضراب زدیم و خیلی هم چسبید. آخرش هم راضی شدیم اسم "اوشان" را در متن نیاوریم که نیاوردیم. به هر حال نرمش قهرمانانه را برای همین روزها گذاشته اند و اگر یکی آنقدر زور داشته باشد که بزند قفل و کلید دیگری را یکی کند باید کمی فاصله گرفت و از دور "تک مضراب" زد.
اسمش را نبر: مردم باید خود را برای زندگی با کرونا در یک بازه زمانی بلند مدت آماده کنند.
ننجون: از اول هم گفتید برای مردم "برنامه بلندمدت" دارید اما خیلی ها باور نکردند.
اسمش را نبر: باید بی حوصلگی را کنار بگذاریم.
ننجون: شما بزنید ما برقصیم.
اسمش را نبر: در صورت در دسترس قرار گرفتن واکسن کرونا نیز باید سبک زندگی کنونی را حفظ کنیم.
ننجون: یعنی همینطور با بدبختی ادامه بدهیم؟
اسمش را نبر: بنده شنیده‌ام یک نوع بیماری هم در همسایگی ما ایجاد شده که شبه ذات الریه است و شنیدم از کرونا خطرناکتر است.
ننجون: این که خبر خوب شنبه بود.خبر خوب یکشنبه را یادتان نرود چون می خواهیم جشن بگیریم.
اسمش را نبر: سرمایه گذاری‌ها از برخی از امور که در این شرایط سخت و مشکل است باید به سمت اموری هدایت کنیم که ضرورت دارد.
ننجون: یکبار گفتید همه چیز را به بورس بسپارید ما هم سپردیم و به باد رفتیم. به جان ننجون دیگر نداریم وگرنه تقدیم می کردیم که شما هاپولی ( ببخشید هدایت) کنید.
اسمش را نبر: در آزمون سراسری برخی نگران بودند و به من نامه نوشتند و ابراز نگرانی کردند که یک میلیون نفر در کنار هم آزمون می‌دهند و گفتند که امسال را رها کنید و بگذارید یک سال عقب بیفتد و نتیجه کار آنها مشخص نباشد؛ شما می‌دانید که در این صورت چه بار سنگین روحی و روانی و اضطراب و دلهره و حتی افسردگی ایجاد می‌شد.
ننجون: اگر قرار است طنزپردازی کنید لطفا بفرمایید این طرف میز تا ما هم برویم آن طرف میز و مملکت را جای شما اداره کنیم. افسردگی؟ به خاطر برگزار نشدن کنکور؟ شوخی نکن خب!


کد مطلب: 115500

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcjyievyuqeviz.fsfu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir