به برگ گل دس نزنید

زنگنه: تمام درآمد گرانی بنزین را به مردم می‌دهیم...

26 آبان 1398 ساعت 0:41


زنگنه: تمام درآمد گرانی بنزین را به مردم می‌دهیم.
بهترین پاسخ این ظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) ها ها
ب) قاه قاه
ج) هر هر
د) یوهاها یوهاها
ایضا وزیر نفت: اعداد سهمیه بندی بر اساس تجربه و عملکرد تاریخی بوده است و در این مدت تعیین کردیم که سهمیه بندی‌های دوره قبلی را دست نزنیم و اعداد را برای این دوره اعمال کردیم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) دولت قرار بود قبلا جیب ملت را بزند اما نشد و حالا که می شود باید بزند.
ب) به برگ گل دس نزنیم کاکلش را پس نزنیم.
ج) دست نزن جیزه
د) به هر حال وزیر نفت نهصد سالش است و هفتصد تا پیراهن بیشتر از ما تجربه دارد.
همچنان وزیر نفت: به خودرو‌های دولتی سهمیه‌ای نداده ایم و آن‌ها باید بنزین با نرخ سه هزار تومان مصرف کنند.
ما از این انشا هم نتیجه می گیریم که ...
الف) مردم باید سهمیه خود را با ماشین های مظلوم دولتی قسمت کنند.
ب) از این جیب به آن جیب هم حال خودش را دارد.
ج) آقای وزیر شاخ ما را دیده فکر کرده دم و سم هم داریم.
د) این گزینه با موازین اخلاقی و شعائر عمومی تعارض دارد فلذا منتشر نمی شود اما شما همین گزینه را انتخاب کنید.


کد مطلب: 111603

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcjyvevtuqevmz.fsfu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir