سیاست روز - پربيننده ترين عناوين جامعه https://www.siasatrooz.ir/fa/society Mon, 30 Jan 2023 21:17:01 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://www.siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز https://www.siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Mon, 30 Jan 2023 21:17:01 GMT جامعه 60 و باز هم ناگهان زلزله https://www.siasatrooz.ir/vdcaomn6i49nuw1.k5k4.html ]]> جامعه Sun, 29 Jan 2023 16:33:45 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcaomn6i49nuw1.k5k4.html جای خالی «شیر» در سفره آموزش و پرورش https://www.siasatrooz.ir/vdcbwsb8wrhb5gp.uiur.html ]]> جامعه Sat, 28 Jan 2023 16:47:52 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcbwsb8wrhb5gp.uiur.html استمرار خود شیفتگی ها! https://www.siasatrooz.ir/vdcb9sb8zrhb5gp.uiur.html ]]> جامعه Sun, 29 Jan 2023 16:33:45 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcb9sb8zrhb5gp.uiur.html بی توجهی به طب ایرانی ظلم در حق مردم https://www.siasatrooz.ir/vdcjaievauqe8yz.fsfu.html ]]> جامعه Fri, 27 Jan 2023 16:48:24 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcjaievauqe8yz.fsfu.html تصمیم عجیب و غریب برای پاک‌کردن هوا! https://www.siasatrooz.ir/vdcjiievhuqe8yz.fsfu.html ]]> جامعه Tue, 24 Jan 2023 16:54:35 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcjiievhuqe8yz.fsfu.html دانش آموزان مرغ عزا و عروسی https://www.siasatrooz.ir/vdchxmnzw23nivd.tft2.html ]]> جامعه Sun, 22 Jan 2023 16:11:36 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdchxmnzw23nivd.tft2.html بازخوانی یک پرونده خاک خورده https://www.siasatrooz.ir/vdca0mn6a49nuw1.k5k4.html ]]> جامعه Fri, 27 Jan 2023 16:48:24 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdca0mn6a49nuw1.k5k4.html «کرونای جدید» چه ویژگی‌هایی دارد؟ https://www.siasatrooz.ir/vdchiknzx23ni6d.tft2.html ]]> جامعه Sat, 31 Dec 2022 15:31:19 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdchiknzx23ni6d.tft2.html فراموشی بیمه شدگان و تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۲ https://www.siasatrooz.ir/vdcgwn9q7ak9xz4.rpra.html ]]> جامعه Sun, 22 Jan 2023 16:12:11 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcgwn9q7ak9xz4.rpra.html احتمال فعالیت مدارس در تابستان و روزهای پنج شنبه https://www.siasatrooz.ir/vdcf0tdycw6d0xa.igiw.html ]]> جامعه Sat, 21 Jan 2023 16:39:21 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcf0tdycw6d0xa.igiw.html