سیاست روز - آخرين عناوين سیاست https://www.siasatrooz.ir/fa/politics Mon, 30 Jan 2023 20:37:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://www.siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز https://www.siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Mon, 30 Jan 2023 20:37:37 GMT سیاست 60 راهی که در پیش‌ رو داریم https://www.siasatrooz.ir/vdcfytdycw6d0ya.igiw.html ]]> سیاست Mon, 30 Jan 2023 17:03:06 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcfytdycw6d0ya.igiw.html درباره تبعات تصمیم‌های احساسی https://www.siasatrooz.ir/vdcezn8zfjh8wzi.b9bj.html ]]> سیاست Mon, 30 Jan 2023 17:03:06 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcezn8zfjh8wzi.b9bj.html حل مشکلات محسوس معیشتی بدون رشد اقتصادی ممکن نیست https://www.siasatrooz.ir/vdcdfk0f9yt0xf6.2a2y.html ]]> سیاست Mon, 30 Jan 2023 17:03:06 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcdfk0f9yt0xf6.2a2y.html قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی اوضاع را دشوارتر می‌کند https://www.siasatrooz.ir/vdca6mn6e49nu61.k5k4.html ]]> سیاست Mon, 30 Jan 2023 17:03:06 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdca6mn6e49nu61.k5k4.html تصاویری که دستاوردسازی از حمله تروریستی در اصفهان را ناکام گذاشت https://www.siasatrooz.ir/vdcjviev8uqe8vz.fsfu.html ]]> سیاست Mon, 30 Jan 2023 17:03:06 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcjviev8uqe8vz.fsfu.html بررسی چشم‌انداز رسانه ها ومسئله فلسطین 44 سال پس از پیروزی انقلاب در رادیو https://www.siasatrooz.ir/vdce7n8zvjh8wzi.b9bj.html ]]> سیاست Mon, 30 Jan 2023 11:33:39 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdce7n8zvjh8wzi.b9bj.html رانندگان تجاری امپاور و FAW را تست کردند https://www.siasatrooz.ir/vdcdzk0f5yt0xf6.2a2y.html ]]> سیاست Mon, 30 Jan 2023 08:27:45 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcdzk0f5yt0xf6.2a2y.html آرامش بازگشت، اما بعد...؟ https://www.siasatrooz.ir/vdccxpqse2bqis8.ala2.html ]]> سیاست Sun, 29 Jan 2023 16:33:45 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdccxpqse2bqis8.ala2.html سخت‌گیری به مردم، نتیجه‌اش همین است که می‌بینید https://www.siasatrooz.ir/vdcbgsb8srhb58p.uiur.html ]]> سیاست Sun, 29 Jan 2023 16:33:45 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcbgsb8srhb58p.uiur.html ذات انقلاب اسلامی را فراموش نکنیم https://www.siasatrooz.ir/vdcawmn6y49nu61.k5k4.html ]]> سیاست Sun, 29 Jan 2023 16:33:45 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcawmn6y49nu61.k5k4.html