سیاست روز - آخرين عناوين جهان https://www.siasatrooz.ir/fa/world Thu, 18 Aug 2022 00:33:07 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://www.siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز https://www.siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Thu, 18 Aug 2022 00:33:07 GMT جهان 60 از فریبکاری برای نابودی پناه‌جویان تا دو رقمی شدن تورم https://www.siasatrooz.ir/vdca0en6m49num1.k5k4.html ]]> جهان Wed, 17 Aug 2022 19:59:01 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdca0en6m49num1.k5k4.html آنها چه می‌خواهند؟ https://www.siasatrooz.ir/vdcbzfb80rhb5sp.uiur.html ]]> جهان Wed, 17 Aug 2022 19:59:01 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcbzfb80rhb5sp.uiur.html تقلای ناامیدانه غرب برای حفظ هژمونی از دست رفته https://www.siasatrooz.ir/vdcfvmdyyw6d0ta.igiw.html ]]> جهان Tue, 16 Aug 2022 17:54:51 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcfvmdyyw6d0ta.igiw.html رزمایش امنیت یا ضد امنیت https://www.siasatrooz.ir/vdcepx8z7jh8wni.b9bj.html ]]> جهان Tue, 16 Aug 2022 17:54:51 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcepx8z7jh8wni.b9bj.html مرگ دسته‌جمعی در کمین ۲ میلیون کودک آواره یمنی https://www.siasatrooz.ir/vdcdks0fzyt0xk6.2a2y.html ]]> جهان Mon, 15 Aug 2022 17:19:40 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcdks0fzyt0xk6.2a2y.html نشستی که لغو شد https://www.siasatrooz.ir/vdcenx8zzjh8wni.b9bj.html ]]> جهان Mon, 15 Aug 2022 17:19:40 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcenx8zzjh8wni.b9bj.html اعتراض مردم کره جنوبی به رزمایش سئول-واشنگتن https://www.siasatrooz.ir/vdcj8tevhuqe8iz.fsfu.html ]]> جهان Sun, 14 Aug 2022 15:47:37 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcj8tevhuqe8iz.fsfu.html آزادی بیان تکراری https://www.siasatrooz.ir/vdcirpazvt1arw2.cbct.html ]]> جهان Sun, 14 Aug 2022 15:47:37 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcirpazvt1arw2.cbct.html ابعاد یک پرونده https://www.siasatrooz.ir/vdca6en6649num1.k5k4.html ]]> جهان Sat, 13 Aug 2022 17:23:17 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdca6en6649num1.k5k4.html از تحمیل هزینه‌های جنگ به مردم تا ایجاد چرنوبیلی دیگر https://www.siasatrooz.ir/vdceox8zvjh8wei.b9bj.html ]]> جهان Fri, 12 Aug 2022 16:53:44 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdceox8zvjh8wei.b9bj.html