سیاست روز - آخرين عناوين جهان https://www.siasatrooz.ir/fa/world Mon, 30 Jan 2023 20:49:55 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://www.siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز https://www.siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Mon, 30 Jan 2023 20:49:55 GMT جهان 60 دردسرهای شولتز https://www.siasatrooz.ir/vdchzmnzv23nizd.tft2.html ]]> جهان Mon, 30 Jan 2023 17:03:06 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdchzmnzv23nizd.tft2.html دوشنبه خونین مسجد پیشاور https://www.siasatrooz.ir/vdcizwazzt1arz2.cbct.html ]]> جهان Mon, 30 Jan 2023 17:03:06 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcizwazzt1arz2.cbct.html با مشت آهنین پاسخ می‌دهیم https://www.siasatrooz.ir/vdcdnk0fnyt0xz6.2a2y.html ]]> جهان Sun, 29 Jan 2023 16:33:45 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcdnk0fnyt0xz6.2a2y.html بلینکن به دنبال چیست؟ https://www.siasatrooz.ir/vdccopqs42bqix8.ala2.html ]]> جهان Sun, 29 Jan 2023 16:33:45 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdccopqs42bqix8.ala2.html گرفتن انتقام «جنین» در «سلوان» https://www.siasatrooz.ir/vdceon8z7jh8w7i.b9bj.html ]]> جهان Sat, 28 Jan 2023 16:47:52 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdceon8z7jh8w7i.b9bj.html موازنه جدید وحشت https://www.siasatrooz.ir/vdcc4pqso2bqix8.ala2.html ]]> جهان Sat, 28 Jan 2023 16:47:52 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcc4pqso2bqix8.ala2.html «جنین» در خون https://www.siasatrooz.ir/vdcdjk0fzyt0xz6.2a2y.html ]]> جهان Fri, 27 Jan 2023 16:48:24 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcdjk0fzyt0xz6.2a2y.html جنایت از روی ترس https://www.siasatrooz.ir/vdcbzsb89rhb5gp.uiur.html ]]> جهان Fri, 27 Jan 2023 16:48:24 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcbzsb89rhb5gp.uiur.html سفر آقای دبیر کل به شرق https://www.siasatrooz.ir/vdcb0sb8grhb5gp.uiur.html ]]> جهان Tue, 24 Jan 2023 16:54:35 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcb0sb8grhb5gp.uiur.html شهادت کودکان یمنی زیر آتش جنگنده‌های سعودی https://www.siasatrooz.ir/vdccepqss2bqix8.ala2.html ]]> جهان Tue, 24 Jan 2023 16:54:35 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdccepqss2bqix8.ala2.html