سیاست روز - آخرين عناوين جامعه https://www.siasatrooz.ir/fa/society Mon, 30 Jan 2023 20:39:32 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://www.siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز https://www.siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Mon, 30 Jan 2023 20:39:32 GMT جامعه 60 نامتناسب بودن قرار و اتهام متهم، مسئولیت قضائی و شرعی دارد https://www.siasatrooz.ir/vdcfxtdy1w6d0ya.igiw.html ]]> جامعه Mon, 30 Jan 2023 17:03:06 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcfxtdy1w6d0ya.igiw.html و باز هم ناگهان زلزله https://www.siasatrooz.ir/vdcaomn6i49nuw1.k5k4.html ]]> جامعه Sun, 29 Jan 2023 16:33:45 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcaomn6i49nuw1.k5k4.html استمرار خود شیفتگی ها! https://www.siasatrooz.ir/vdcb9sb8zrhb5gp.uiur.html ]]> جامعه Sun, 29 Jan 2023 16:33:45 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcb9sb8zrhb5gp.uiur.html جای خالی «شیر» در سفره آموزش و پرورش https://www.siasatrooz.ir/vdcbwsb8wrhb5gp.uiur.html ]]> جامعه Sat, 28 Jan 2023 16:47:52 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcbwsb8wrhb5gp.uiur.html بی توجهی به طب ایرانی ظلم در حق مردم https://www.siasatrooz.ir/vdcjaievauqe8yz.fsfu.html ]]> جامعه Fri, 27 Jan 2023 16:48:24 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcjaievauqe8yz.fsfu.html بازخوانی یک پرونده خاک خورده https://www.siasatrooz.ir/vdca0mn6a49nuw1.k5k4.html ]]> جامعه Fri, 27 Jan 2023 16:48:24 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdca0mn6a49nuw1.k5k4.html تصمیم عجیب و غریب برای پاک‌کردن هوا! https://www.siasatrooz.ir/vdcjiievhuqe8yz.fsfu.html ]]> جامعه Tue, 24 Jan 2023 16:54:35 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcjiievhuqe8yz.fsfu.html نادمین حوادث اخیر به آغوش جامعه باز می‌گردند https://www.siasatrooz.ir/vdcammn6w49nuw1.k5k4.html ]]> جامعه Mon, 23 Jan 2023 18:18:31 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcammn6w49nuw1.k5k4.html منجی رفع آلودگی کیست؟ https://www.siasatrooz.ir/vdcbssb88rhb5gp.uiur.html ]]> جامعه Mon, 23 Jan 2023 18:18:31 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcbssb88rhb5gp.uiur.html فراموشی بیمه شدگان و تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۲ https://www.siasatrooz.ir/vdcgwn9q7ak9xz4.rpra.html ]]> جامعه Sun, 22 Jan 2023 16:12:11 GMT https://www.siasatrooz.ir/vdcgwn9q7ak9xz4.rpra.html