میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۸
 
 
نیروی دریایی راهبردی و قدرت دریایی
قدرت دريايي يکي از مفاهيمی است که کارکردهاي خود را در صحنه‌هاي جنگ و صلح نشان داده است...

قدرت دريايي يکي از مفاهيمی است که کارکردهاي خود را در صحنه‌هاي جنگ و صلح نشان داده است. در کشورهاي استعمارگر غربي، قدرت دريايي جزو اولين بخش‌هاي نظامي است که شکل گرفته و بزرگ‌ترين نقش را در استعماگری ساير نقاط جهان ايفا کرده است. لذا توانایى يك ملت در بهره‏گيرى از درياها و اقيانوس‌ها به نفع خود و حفظ منافع خود در مقابل مداخله‌ ديگران و تحت نفوذ قراردادن سایرین در زمان صلح و اعمال خواسته‏هاى خود در زمان جنگ را قدرت دريايى گويند. فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی ) اقتدار ملی دردریاها را در محدود نشدن درداخل مرزهای دریایی وحضوردردریاهای آزاد جهت عزت واثبات استقلال کشور تعریف می کنند .
معظم له با ژرف اندیشی افزایش قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران را با انجام ماموریت های متنوع نرم افزاری وسخت افزاری نیروی دریایی سپاه وارتش درآب های نیلگون خلیج فارس دریای خزر، دریای عمان واقیانوس هند و حتی حضور در دریاهای آزاد و آب های دور دست ضروری و اجتناب ناپذیر می پندارند . و ایشان دو نیرو را از هرگونه جدایی افکنی و جداگونه عمل کردن در ماموریت های دریایی بدون هم افزایی و هم پوشانی منع نمودند . با توجه به نوع تهدیدات دریا پایه ازسوی قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای ، لزوم داشتن یک قدرت دریایی فزاینده با تنوع ماموریت برای حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ودفاع از ارزش های انقلاب اسلامی داخل و خارج از مرزهای دریایی ضرور ی است .البته ذکر این نکته ضروری است که نیروی دریایی راهبردی مرتبط به یک نیرو نیست، بلکه نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران که متشکل از نیروی دریایی سپاه و ارتش است و چرایی هم افزایی، درهمین وحدت واتحاد دونیرواست.
با توجه به رویدادهایی که در دو سال اخیر دربرخی از کشورهای همسایه درمنطقه از خلیج فارس تا خزر رخ داد، نشانه ها حاکی ازاین است که در نگهبانی ونگهداری از مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و حتی مقابله با تهدیدات نرم باید هوشیار وآماده بود .
از روابط پیچیده و پنهانی جمهوری آذربایجان ،رژیم صهیونیستی و ترکیه و راه اندازی جنگ قره باغ در سپتامبر ۲۰۲۰ و نزدیک شدن به مرزهای خاکی و آبی جمهوری اسلامی ایران تا روابط علنی وآشکار امارات عربی متحده وبحرین با رژیم صهیونیستی درخلیج فارس درتمام زمینه ای دفاعی،علمی وفن آوری ،تجاری واقتصادی و.... وماجراجویی عربستان سعودی دریمن ودریای سرخ وخلیج فارس ، نشان از افزایش تهدیدات درمرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران می باشد که لزوم همکاری بیشتر دونیروی دریایی سپاه وارتش را درحفاظت از مرزهای جمهور ی اسلامی ایران ودفاع از تهدیدات نرم علیه انقلاب اسلامی را می طلبد.
به همین جهت ، برگزاری نشست هم افزایی فرمانده هان نیروی دریایی ارتش وسپاه به میزبانی نیروی دریایی ارتش با حضور فرمانده هان دونیرو امیر دریادار خانزادی و دریادارتنگسیری درتاریخ ۱۷اسفند ۱۳۹۹ درحوزه های آموزشی ،تحقیقاتی واطلاعاتی برگزارگردید ، تا به نقل از فرمانده هان دونیرو، این تعاملات موجب خنثی شدن اقدامات ناامن کننده برخی از کشورهای منطقه ای وفرامنطقه ای در حوزه دریا گردد. این تعامل و همکاری بنا به افزایش نوع تهدیدات وخصوصا تهدیدات فرامنطقه ای از سوی رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا،الزامات بیشتری را می طلبد ومتاسفانه برخی از کشورهای منطقه نیز درزمین دشمنان ومعاند جمهوری اسلامی ایران بازی می کنند که با ادامه این روند ، هوشیاری همگرایی، یک دلی ووحدت ، بین نیروهای مسلح بالاخص دونیروی دریایی سپاه وارتش الزامی وضرور ی است. همدلی وهم افزایی نیروی دریایی راهبردی سپاه وارتش درانجام ماموریت های خود درجهت اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران وسیادت از انقلاب اسلامی ، رمز رسیدن به قدرت دریایی است . 

نویسنده: رضا مهر عطا

کد مطلب: 117473
 
Share/Save/Bookmark