میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۰۱
 
 
راهکار آستانه
شست آستانه میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و روسیه با محوریت برقراری ثبات و امنیت در سوریه برگزار شد...
نشست آستانه میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و روسیه با محوریت برقراری ثبات و امنیت در سوریه برگزار شد. طرفین در این نشست به توافقی چند بندی دست یافتند که نتیجه نهایی آن بتواند برقراری امنیت در این کشور باشد. حال این سوال مطرح است که توافقات به عمل آمده در آستانه چگونه می تواند زمینه ساز برقراری ثبات و امنیت در این کشور گردد؟ نگاهی به تحولات سوریه نشان می‌دهد که این کشور در چند محور با چالش مواجه است. بخشی از‌ آن استمرار حضور گروه‌های تروریستی است که همچنان به کشتار مردم و ویران سازی سوریه می‌پردازند.
نکته مهم آن است که تروریست‌ها نه بر اساس داشته‌های داخلی که بر اساس حمایت‌های خارجی است که به حیات و بحران‌سازی‌هایشان ادامه می‌دهند. از یک سو آمریکا و گروه‌های کردی تحت حمایت آن با غارت منابع نفتی سوریه و اشغال بخش‌هایی از این کشور کانون بحران شده‌اند از سوی دیگر ترکیه نیز همچنان بخش‌هایی از خاک سوریه را در اشغال دارد و هر چند که در نشست‌های آستانه و یا مذاکرات دو جانبه با روسیه، بر لزوم حل بحران سوریه تاکید می کند اما در عمل اقدامی در این زمینه صورت نداده و خود به عامل بحران و اشغالگری مبدل شده است. در همین حال تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به حریم سوریه نیز به نقطه امیدی برای تروریست‌ها مبدل شده که حلقه تکمیلی آن را نیز تروریسم اقتصادی آمریکا و اعمال تحریم علیه دمشق تشکلی می‌دهد. با توجه به این شرایط نشست آستانه زمانی به نتیجه می‌رسد کهدر وحله نخست ترکیه از اشغالگری دست برداشته و در کنار روسیه و ایران برای حمایت واقعی از سوریه گام بردارد.
اقدامات آنکارا فرصت را برای تروریست‌ها و غرب ایجاد کرده که در آتش جنگ در سوریه دمیده و برای تجاوز گری صهیونیست‌ها نیز فرصت سازی نمایند. در همین حال سوریه اکنون نیازمند اجماعی برای اخراج آمریکا است که ریشه تمام بحران‌های این کشور است. نکته مهم آن است که آمریکا هر چند که ادعای خروج از عراق را سر می‌دهد اما همچنان به دنبال نظامی گری در منطقه است که از محورهای اصلی آن را نیز سوریه تشکیل می‌دهد. بر این اساس ترکیه امروز نیازمند اجماعی امنیتی، سیاسی و اقتصادی است تا در کنار مبارزه با تروریسم ظامی با تروریسم اقتصادی و اشغالگرایانه مقابله داشته باشد. نکته مهم آنکه بسیاری از کشورها حتی کشورهای عربی اذعان کرده‌اند که سوریه دیگر راه حل نظامی ندارد و باید در مسیرراهبرد سیاسی و پذیرش جایگاه نظام حاکم بر این کشور و حتی احیای عضویت سوریه در اتحادیه عرب گام بردارند.

نویسنده: علی تتماج
کد مطلب: 120974
 
Share/Save/Bookmark