میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۴
 
 
اقتصاد بلبشویی
رییس جمهور: کسی فکر نکند دولت ... روی ... گذشته است...

رییس جمهور: کسی فکر نکند دولت ... روی ... گذشته است.
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) پا – پا
ب) دست – یقه ملت
ج) دست – عصا
د) دست – دست
عبارت زیر از کیست؟
همان‌ها که در ایران فیلتر می‌کنند خودشان فیلترشکن می‌فروشند.
الف) یکی از بوق های استکبار جهانی
ب) یکی از عوامل وابسته به لابی صهیونیست ها
ج) یکی از سران فتنه شاخه جریان انحرافی
د) رییس جمهور سابق ایران
برادر نوبخت: اقتصاد ایران در سال آینده ... خواهد شد.
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) انقباضی
ب) انبساطی
ج) گشایشی
د) بلبشو

کد مطلب: 115484
 
Share/Save/Bookmark