میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۲۳
 
 
آبی برای آسیاب رسانه‌های بیگانه!
«عدوشود سبب خیر اگر خدا خواهد» که این اتفاقات باید می افتاد تا ملت ایران همچنان بیدار وپایدار بمانند...
«عدوشود سبب خیر اگر خدا خواهد» که این اتفاقات باید می افتاد تا ملت ایران همچنان بیدار وپایدار بمانند. برای شروع جنگ جهانی دوم هم همین کافی بود که چند نظامی آلمانی با پوشیدند لباس سربازان لهستانی به یکی از فرستنده های رادیوئی لهستان در مرز دوکشور وارد می شوند وبیانیه ای راعلیه هیتلر قرائت کنند تا اولین جرقه زده شود وبهانه ای باشد برای سپاه آلمان که به کشور همسایه خود یعنی لهستان یورش برد. انجام این امردرفرهنگ جهان سیاست بانام پرچم دروغین شناخته می شود که پس از آن بارها توسط کشورهای متخاصم ازآن سوء استفاده شده وحمله آمریکا به ویتنام هم باداستان خیالی تصادم قایق ها با همین روش صورت گرفت.
اعتراض معقول ونظام مند یکی از نشانه های درک بالا وفهم وشعور کسانیست که به آن واقفند که این روز ها شاهدبودیم چگونه کشاورزان شرق وغرب کلان شهر اصفان بمدت شانزده روز در بستر زاینده رود چادر زدند وبه آن پرداختند تا بتوانند بدون هیچگونه دغدغه خاطری اعتراض خود را پیرامون معضل بی آبی به گوش سردمداران برسانند وبالطبع پس از مذاکرات مفصل درفضایی کاملاً دوستانه به یک توافق نامه دو طرفه و هفت ماده‌ای دست یابند و محوطه بسترزاینده رود را ترک کنند اما درهمین مقطع اززمان ستون پنجمی معلوم الحال پیدا می شوند تا آخرین چادرهای بجامانده از کشاورزان را به آتش بکشند که شاید ماجرا به طریق دیگری ادامه یابد.
اما بازهم بخیرگذشت تا ۲۴ ساعت بعد یعنی روز جمعه پنجم آذرماه همان گروه های غیر کشاورز در لباسی دیگر ومبناهایی که بجز درخواست آب برای شرق و غرب حاشیه شهر اصفهان بود بار دیگر به بستر رودخانه رفته ورسانه ملی را آماج هجمه های خود قرار دادند تا در ادامه به خسارت هایی در فضای سبز ومحیط زیست و اموال عمومی از جمله خود رو های شخصی پارک شده بینجامد واین رفتاردم خروس ستون پنجم یا همان پرچم دروغین آبی باشد برای آسیاب رسانه های بیگانه ازجمله شبکه های فارسی وانگلیسی زبان لندن تا بتوانند با آن تغذیه برنامه های خود را فراهم نمایند!
درست است که آبی در زاینده رود جاری نیست اما امواح باقی مانده از عتراضات منطقی کشاورزان در آن بهانه ای شد برای وامانده ها تا به موج سواری بر آ ن بپردازند که شاید بتوان از این طریق را هی برای برون راندن دولت سیزدهم از ریل جدید خدمت به جامعه پیدا کرد که این اتفاق نیفتاد وکشاورزان با یک اقتدار قابل احترام در مقابل این طیف محدود ومعلوم الحال ایستادند واعلام کردند ما برمبنای توافق نامه خود با متولیان دولت در استان استوار وپایدار هستیم و هیچگونه ارتباطی را با این جریانات تایید نمی کنیم که تمامی اعتراضات مسالمت آمیز این گروه پیرامون مطالبات حقآبه ای خود بود و بالاخره با مسئولان به توافق رسیدند.
اما کسانی که قصد ونیت شوم داشتند تا روند موجود حاکی از رشد فکری جامعه وخرد جمعی آنها را متزلزل کنند در ک اقدام نا جوانمردانه خط انتقال آب به یزد را نیز تخریب نمودند که البته بلافاصله ترمیم و تعمیر شد. ترم آموزشی چهل و دوساله گذشته برای آحاد جامعه ایران کلاس خوب وپر بهره ای بود تا علاوه بر ایجاد پختگی‌های لازم بصورت تجربی سواد رسانه‌ای راهم بیاموزد وبدانند همه این اتفاقات تشدید شده که شامل تحریم ها بخصوص برای حزب الله لبنان . عضویت ایران درسازمان شانگهای . پیروزی های متعدد برای ملایم کردن روند تورم اقتصادی . اعلام پشتیبانی کشورمغرب از اسرائیل. افزودن هفت نفردیگر به لیست تحریم شدگان ایرانی توسط آمریکا. افت ناگهانی قیمت نفت به بهانه سویه جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی وموارد متعدد ریز و درشت دیگرکه در راهند تنها به دلیل موفقیت‌های خیره کننده دیپلماتیک ایران برای اثبات حق خود در ادعاهایی است که غرب بمنظور خروج از برجام داشته و دارد و حالا که تیرهایشان به سنگ می خورد می خواهند این جام شکسته رابه کمک اتحادیه اروپا احیاء وتعمیر کنند ناچارند به اینگونه راهکار های تاریخ مصرف گذشته و شناخته شده رو کنند و آژانس را نیز تحت تاثیر القائات وفشارهای اهرمی قرار دهند که ایران کوتاه بیاید وآنچه در قالب قطعنامه دیکته می شود را بپذیرد که البته اینگونه نخواهد شد زیرا امام راحل فر موده‌اند «بکشید ما را ملت ما بیدار ترمی شود» که حالا معدودی بجامانده وشاید نادان پیدا می شوند تا اینگونه آبی شده وبه آسیاب رسانه های بیگانه بریزند.

نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
کد مطلب: 120668
 
Share/Save/Bookmark