میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۲
 
 
به کتف راست بورس بازان
یک مقام وزارت بهداشت: برای واردات واکسن عجله نداریم و باید تا...

یک مقام وزارت بهداشت: برای واردات واکسن عجله نداریم و باید تا ... بررسی و مطالعه کنیم.

نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) چهل سال بعد
ب) هزاره چهارم
ج) وقت گل نی
د) هیچکدام

رییس جمهور: قبل از من فقط دکتر مصدق توانست در دادگاه لاهه موفق شود.
اظهارنظر فوق یادآور کدام گزینه زیر است؟
الف) اعتماد به نفس بالا در حد بوندس لیگا
ب) اعتماد به سقف
ج) خود مصدق پنداری کاذب
د) شکسته نفسی بیش از حد رییس جمهور محبوب که به دکتر مصدق لطف دارد.

برادر واعظی: به دلیل رد لایحه ۱۴۰۰ از مجلس تشکر می کنم.
عبارت بالا یادآور کدام ضرب المثل شیرین فارسی است؟
الف) روغن ریخته را وقف زیارتگاه کردن
ب) بورس باز اگر نگوید به کتف راستم که از غصه دق می کند
ج) یکی را به ده راه نمی‌دادند سراغ خانه کدخدا را می گرفت
د) صدبار شعبان یک بار هم رمضان

کد مطلب: 117059
 
Share/Save/Bookmark