میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۲
 
 
یکدیگر را پوست "بکنید"
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید...
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
برادر محمد رضا خباز: اصلاح طلبان باید «پوست‌...» کنند.
الف) کلفتی
ب) نازکی
ج) یکدیگر را ب...
د) اندازی
بعد از مرگ "کیم"- رهبر کره شمالی- چه کسی در پیونگ یانگ به قدرت می رسد؟
الف) ننجونش
ب) عمه اش
ج) شوهر عمه اش
د) مه لقا خانم
عبارت زیر از کیست؟
حرف‌هایم درباره تزریق موادضدعفونی به بدن شوخی بود.
الف) مستر بین
ب) مهران مدیری
ج) کریم شیره ای
د) رییس جمهور آمریکا
کد مطلب: 113495
 
Share/Save/Bookmark