میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۱
 
 
دزد خانگی
رییس سازمان نظام پزشکی:این تصمیم غیرمنتظره وزیر آموزش و پرورش برای مردم مکشوف نیست و...

رییس سازمان نظام پزشکی:این تصمیم غیرمنتظره وزیر آموزش و پرورش برای مردم مکشوف نیست و امیدوارم علتی خارج از مصالح آموزشى و پرورشی نباشد.
به نظر شما تصمیم آقای وزیرغیر از ابعاد آموزشی با کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط است؟
الف) کاسبی صنف کفش فروشان و سراجی ها
ب) کاسبی صنف فروشندگان لوازم تحریر
ج) کاسبی صنف سرویس مدارس
د) تصمیم ایشان هیچ بعد غیرآموزشی ندارد و با شایعه پردازان و معاندین به شدت برخورد می شود.
رئیس شورای شهر خرمشهر از سرقت خودرو پراید
عبارت زیر از کیست و در کجا بیان شده است؟
همانطوری که در ماه‌های گذشته ثابت کردیم، دوگانگی نان و جان دروغ است و همانطوری که روشن کردیم دوگانگی سلامت و دیانت ناصحیح است.
الف) خواجه عبدالله انصاری – رساله دل و جان
ب) شیخ مصلح الدین سعدی – گلستان
ج) حکیم ناصرخسرو قبادیانی – سفرنامه
ج) شیخ الشیوخ حسن روحانی _ مثنوی التدابیر و الامید

کد مطلب: 115196
 
Share/Save/Bookmark