میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۴
 
 
به قلم مدیر مسئول
نه چای، نه قند، نه طنز درست و حسابی، آخر ما به کجای این پیرزن استکبارزده و معاند دلمان را خوش کردیم...

نه چای، نه قند، نه طنز درست و حسابی، آخر ما به کجای این پیرزن استکبارزده و معاند دلمان را خوش کردیم که هنوز این ستون را مثل رژیم اشغالگر، غصب کرده و از جایش تکان نمی‌خورد.
می گویم: ننجون از انتخابات آمریکا چه خبر؟
بلند بلند جواب می‌دهد: شکست و سقوط دولت ترامپ در آمریکا نشانگر عدم پایان خوب قلدرمآبی، نژادپرستی و زیر پا گذاشتن قانون در دنیا است.عدم پایان خوب قلدارمآبی که گفتی دقیقا یعنی چی؟
ادامه می‌دهد: پایان ترامپ پایان یک دولت نیست بلکه شکست سیاستِ فشار حداکثری و تروریزم اقتصادی علیه یک ملت بزرگ است.
می گویم: خوشحالم که دست از قلدرمآبی و حرکات "ددمشینانه" برداشتی و رویکرد "مهربانینانه" را در پیش گرفتی. آفرین ننجون.
می گوید: افزایش ۲۵ درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده، تاکید دولت است.
می‌گویم: این حرفها را جوبایدن زده؟ خودش که هیچی جد بزرگش باراک اوباما هم اینکاره نیست. ببین ننجون! تو تازه مواضعت خوب شده مبادا با این حرفها باز خدشه دارش کنی.
بی توجه به پند گهربارم همچنان ادامه می‌دهد: در لایحه بودجه نباید قانونگذاری انجام شو چون امور برنامه و بودجه کشور بر اساس قانون اساسی مستقیم برعهده رئیس جمهور است.
می‌گویم: پس مردم آمریکا چرا به نمایندگان مجلس رأی دادند. این عین دیکتاتوری است که رئیس جمهور آمریکا شخصاً برای همه چیز تصمیم بگیرد.
می‌گوید: قیمت امروز دلار واقعی نیست.
می‌گویم: یعنی چی که واقعی نیست. مگر دلار واحد پول آمریکا نیست؟
سرک می کشم و می بینم سایت دولت را باز کرده و دارد حرفهای امروز رئیس جمهور خودمان را قرائت می کند.
با اینکه به تمام همکاران دستور داده بودم که حق ندارند در محل کار خود تفریح کنند دست راست را به موازات شانه بالا بردم و به گونه چپ ننجون معاند فرود آوردم.
فعلا برای پاره‌ای از معالجات در بیمارستان است. مرخص بشود برای پاره‌ای توضیحات ایشان را فرامی خوانیم تا اصول روزنامه را در چشمهایش فرو کنیم.
فقط خدا کند سالم برگردد چون پاره‌ای از مواضعش پاره ... ببخشید آسیب دیده بود. به هر حال ننجون خود ماست و دلمان برایش تنگ می شود.

کد مطلب: 116843
 
Share/Save/Bookmark