میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۷
 
 
جبار آذین:
خانه سینما یک تشکیلات سیاسی است

منتقد و مدرس سینما در رابطه با عملکرد غیرصنفی خانه سینما و نقش منفعل مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این نهاد در راستای احقاق حقوق سینماگران گفت: تأسیس یا تشکیل خانه سینما نشأت گرفته از نیازها و شرایط فرهنگی و اجتماعی سینمای کشور نبوده است بلکه این تشکل براساس نگاه و سلیقه سیاسی مسئولان شکل گرفته و در واقع یک تشکیلات سیاسی و فرمایشی است.
جبار آذین افزود: از همین زاویه تمام صنوفی هم که در زیرمجموعه آن به مرور شکل گرفته‌اند با همین نگاه سیاسی به وجود آمدند لذا بیش از توجه به سینما و مسائل فرهنگ و هنر و احتیاج روزافزون سینماگران در توجه به امور سینما به مسائل سیاسی در آن عنایت شد از همین رو تشکلی که می‌باید دارای ساختار فرهنگی و سینمایی باشد مزین به ساختار سیاسی شد و به جای پرداختن به امور صنفی اهالی سینما به جا و نا به جا در حرکت‌های سیاسی سهیم شد و گاه تا بدان جا پیش رفت که به تخریب روزافزون اوضاع صنفی و معیشتی سینماگران و سینمادوستان انجامید.
وی ادامه داد: به همین دلایل خانه سینما به جای آنکه خانه فرهنگ و هنر اهالی سینما باشد تریبون و محفل سیاسیون شده است با همین نگرش است که ما شاهد جریان‌ها و حرکت هایی هستیم که به جای خدمت به فرهنگ و سینما و رفع نیازهای صنفی سینماگران در خدمت اهداف سیاسی، سیاسی کاران است.
آذین سپس با بیان اینکه خانه سینما زمانی می‌تواند به درستی خانه سینما و محفل امن و آسایش سینماگران باشد که برخاسته از نیازهای سینماگران بوده و مدافع حقوق صنفی و سینمایی آن‌ها باشد اظهار داشت: به همین جهت خانه سینما که در سال‌های اخیر عرصه کشمکش‌ها و چالش‌های فراوان گروه‌های مختلف صنفی بوده تبدیل به محلی شده است برای تسویه‌حساب‌ها و کسب منافع و سوداگری توسط مافیا و دیگران و در این میان اعضای مظلوم صنوف هستند که قربانی معادلات و مبادلات در زد و بندها و زد و خوردهای گردانندگان سیاسی صنوف خانه سینما هستند.
این مدرس سینما در خاتمه این گفت‌وگو اظهار داشت: در یک کلام آنکه خانه سینما باید مدافع و پرچمدار منافع و مصالح صنفی اهالی سینما بوده و از حضور و شرکت در جریان‌های سیاسی مخرب خودداری کند و مانع تخریب اهداف فرهنگی و سینمایی و منافع سینماگران شود. سینماپرس

کد مطلب: 105116
 
Share/Save/Bookmark