میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۲۶
 
 
تشریح اولویت های آموزشی وپژوهشی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۲
تشریح اولویت های آموزشی وپژوهشی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۲
 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون اهتمام ویژه به سهم و نقش سرمایه انسانی در تحول بانک توسعه تعاون از مسیر آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی، مدیریت دانش و تجربیات و مدیریت استعداد را از رویکردهای جدید مدیریتی در بانک توسعه تعاون ذکر و اعلام کرد: سرمایه انسانی در ترسیم نقشه راه پیشرفت بانک، ایفای نقش در پیاده سازی آن و انتفاع از پیامدها و نتایج آن نقش محوری و اصلی را دارد.
محمد شیخ حسینی با اشاره به ورود تکنولوژی‌های نوظهور بانکی در حال تغییر به صنعت بانکداری، گفت: سیستم های سنتی بانکداری ظرفیت برآوردن نیازهای نسل جدید مشتریان را ندارد و پارادایم های نوین بانکداری متکی بر کانال ها و ابزارهای دیجیتال، فین تک ها، خدمات و محصولات جذاب و نوآورانه، مدیریت تجربه مشتریان، اپلیکیش های هوشمند و با دسترسی آسان و سریع، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا ، بانکداری سنتی را به چالش کشیده و قابل پیش بینی است بانکداری سنتی طی سال‌های آینده با مجموعه‌ای از تغییرات و تحولات سریع مواجه شود. وی افزود همسو با پارادایم شیفت ها و الگوهای جدید بانکداری باید باور، مهارت و دانش نیز در بانک به منظور راهبری، سیاست گذاری و پیاده سازی معقول خلق و مدیریت شود که در این زمینه ماموریت و رسالت مرکز آموزش و پژوهش بانک دوچندان خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه های آموزشی و پژوهشی بانک در سال ۱۴۰۱ افزود: آموزش های کاربردی و مبتنی بر نیازهای شعب در حوزه هایی چون صورت های مالی، ارزی، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه بانکی ، و غیره در سطح رضایت بخشی طراحی و برگزار شده است و توجه به پرورش افراد نخبه، شایسته و مستعد با رویکرد جانشین پروری در راستای پوشش رویکرد تحول گرایانه بانک در سال ۱۴۰۲ از مسیر برنامه های آموزشی و پژوهشی به ویژه برنامه استعداد یابی و سنجش دانش بانکی همکاران بانک و تقویت دانش بانکی و توسعه مهارتهای مدیریتی نخبگان بانک به منظور تربیت و پروش مدیران آینده دنبال خواهد شد.

جزئیات دوره های آموزشی برگزار شده
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون نیز در تشریح برنامه های آموزشی اعلام کرد: پروژه های آموزشی طراحی و اجرا شده در سال ۱۴۰۱ در زمینه های متنوعی چون نشست های اندیشه ورزی، بسته بانکداری ۱ و ۲ ویژه تصدی سمت های مدیریتی، برنامه های تربیت مدرس/ تربیت مربی، پروژه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ضمانت نامه بانکی، اعتبار اسنادی، بسته آموزشی مدیریت مشتریان و بازاریابی، اصول تنظیم و مدیریت قراردادهای تسهیلاتی، امهال و وصول مطالبات، ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها، بسته آموزشی ویژه بازرسان ستادی و استانی و غیره در مرکز آموزش و پژوهش بانک و مدیریت شعب استان ها با شیوه های حضوری، آنلاین، مکاتبه ای، متمرکز، نیمه متمرکز، غیرمتمرکز و ترکیبی با رویکرد کاربردی تدوین و عملیاتی شده است و بخش عمده ای از بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی طراحی و اجرا شده در سال ۱۴۰۱ به شیوه گارگاه حضوری بوده است.

کریم میرزاخانی توجه به مدیریت دانش، شناسایی و توسعه استعدادها، تولید و اشتراک گذاری دانش و تجربیات را از برنامه های مهم سال ۱۴۰۱ ذکر نمود و بیان کرد در کنار برنامه های تربیت مدرس و مربی، ۷ جلد کتاب کاربردی و چندین حلقه فیلم آموزشی تخصصی و کاربردی نیز از سوی اداره کل آموزش با بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی در حوزه های تسهیلات بانکی، ضمانت نامه بانکی، قانون جدید چک، مقررات احتیاطی، اعتبار اسنادی، تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط، حاکمیت شرکتی، تطبیق، مدیریت ریسک، تعارض منافع و غیره تولید و در سطح کشور به اشتراک گذاشته شده است.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش در تبیین رویکردها و جهت گیری های کلان آموزشی سال ۱۴۰۲ همسو با رهنمودهای تحول گرایانه مدیر عامل بانک گفت زمینه ها و حوزه هایی چون روش های نوین تامین مالی و آشنایی با بازار سرمایه، توانمندسازی سرمایه انسانی از بعد روانشناختی و تعلق سازمانی، مدیریت تجربیات مشتریان و بازاریابی، فرهنگ سازی در زمینه نهادینه سازی قانون گرایی و ارتقای سلامت سازمانی، مبارزه با پولشویی، اصول تنظیم و مدیریت قراردادهای تسهیلاتی، امهال و وصول مطالبات، بانکداری بین الملل و ارز و دیگر حوزه ها از تمرکز بیشتری برخوردار خواهد بود و برنامه تربیت مربی و بهره گیری از ظرفیت های سرمایه انسانی بانک و امکانات مدیریت شعب استان ها در تدوین و اجرای برنامه ها مطمح نظر خواهد بود.
کد مطلب: 125510
 
Share/Save/Bookmark