میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۲
 
 
آفتابه ما و آسیاب استکبار جهانی (۲)
سخنگوی دولت زد ما هم زدیم.این به آن در! چی زد؟ ما از کجا بدانیم که چی زد. حالا یک چیزی زده شما به دل نگیرید اما آنچه که ننجون می زند اسمش "تک مضرا

سخنگوی دولت زد ما هم زدیم.این به آن در! چی زد؟ ما از کجا بدانیم که چی زد. حالا یک چیزی زده شما به دل نگیرید اما آنچه که ننجون می زند اسمش "تک مضراب" است. ما مثل بعضی ها نیستیم که مواضع خودمان را پنهان کنیم. همینطور بی رودبایستی مواضع خودمان را جلوی باد (ببخشید جلوی چشم آحاد جامعه) می گذاریم تا هر کس دلش خواست نقد کند.
سخنگوی دولت: در دوران تحریم با بودجه محدود دشواری وجود دارد، اما بردن بودجه نفت به سمت پروژه‌های عمرانی انجام شد.
ننجون: اتفاقا از نزدیک با چند بودجه عمرانی صحبت کردیم که یکی شبیه "موز" بود و آن یکی شکل جعبه های لوازم آرایش و بقیه شبیه نعل اسب، تله موش، خلال دندون و این جور چیزها بودند.
سخنگوی دولت: اگر در بحث فروش نفت شرایط بهتری داشتیم دستمان بازتر بود.
ننجون: اتفاقا دست و نیش "ب –ز" و "ح –ه" و اسم مخفف های دیگر هم خیلی بازتر می شد.
سخنگوی دولت: معمولا در بازداشت مقام‌های عالی هماهنگی با مافوق صورت می‌گیرد.
ننجون: چه فرقی می کند؟ مگر دزد با دزد فرقی می کند. اگر پسرخاله کلاه قرمزی هم دزدی کند باز هم دزد است.نیست؟
سخنگوی دولت: من بودن در این سمت را ترک نمی‌کنم چرا که ما نیاز به صحبت کردن داریم.
ننجون: تفاوت شما و ننجون فقط در همین یک چیز است که هر دو زیاد حرف می زنید اما ننجون بابت حرفهایش ماهی چهارصد پونصدهزارتومان می گیرد و جنابعالی چهل پنجاه میلیون تومان!
سخنگوی دولت: تصمیمات نباید گونه‌ای باشد که تحریم‌ها سخت‌تر شود.
ننجون: چشم به آقا صفر – بقال سرکوچه – تاکید می کنیم تصمیم هایی نگیرد که تحریم ها سخت تر شود.
سخنگوی دولت: دولت مصلحت ندیده است که درباره فشار‌های تحریم و اثرات آن زیاد صحبت کند دلمان نمی‌خواسته این تلخی‌ها به جامعه تزریق شود.
ننجون: شما فحش بدهی شیرین است. راحت باشید تزریق کنید.
سخنگوی دولت: مدیون فعالیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست جهانگیری هستیم.
ننجون: خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی.
سخنگوی دولت: شمایی که بر نارسایی‌ها زوم‌می کنید آیا این علامت دادن به بیگانگان نیست.
ننجون: ببخشید شما راست می گویید.مثل خود ما که یک آفتابه برای ما باقی مانده که هی آبش می کنیم و در آسیاب بیگانگان می ریزیم.

کد مطلب: 111993
 
Share/Save/Bookmark