میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۹
 
 
خرزوخان!
رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس:واقعیت این است که در سال‌های پس از انقلاب، اقتصاد کشور نه به دست جریان اصولگرا مدیریت شد...

رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس:واقعیت این است که در سال‌های پس از انقلاب، اقتصاد کشور نه به دست جریان اصولگرا مدیریت شد، نه به دست جریان چپ! با توجه به این اظهارنتیجه اقتصاد کشور به دست کدام یک از گزینه های زیر اداره می شود؟
الف) عمه رهبر کره شمالی
ب) جناح وسط متمایل به پایین
ج) خرزوخان
د) اسمشو نبر
یک نماینده مجلس: فرصتی برای استیضاح روحانی نداریم.
به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر زمان مناسبی برای استیضاح رییس جمهور است؟
الف) بلافاصله بعد از دریافت دومیلیارد و سیصد میلیون ریال
ب) بلافاصله بعد از خرج کردن همان دومیلیارد و سیصد میلیون ریال
ج) بلافاصله بعد از دریافت دومیلیارد و سیصد میلیون ریال بعدی
د) هیچکدام
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
رئیس کمیسیون عمران مجلس: ساختن مسکن ۲۵ متری با اصول شهرسازی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی هیچ تناسبی ندارد و بیشتر مناسب زندگی ... است.
الف) گربه ها
ب) بره های معصوم
ج) زندانیان ابدی
د) مجردی

کد مطلب: 114495
 
Share/Save/Bookmark