میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۴
 
 
ای بی خبر بکوش که هی بی خبر شوی
مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم‌گذار: در حال مدیریت پیک تقاضای مصرف تخم‌مرغ هستیم...

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم‌گذار: در حال مدیریت پیک تقاضای مصرف تخم‌مرغ هستیم.
در ادبیات مدیریتی به این نوع مدیریت چه می گویند؟
الف) مدیریت سیستماتیک تخم مرغی
ب) مدیریت جامع تخم مرغی استراتژیک
ج) مدیریت استراتژیک تخم مرغی
برادر مصطفی میرسلیم:این گونه نیست که هرکس و ناکسی بیاید و بگوید که من باید اداره کشور را بر عهده بگیرم.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر هر بار برای اداره کشور خود را کاندیدا می کند؟
الف) ننجون بنده
ب) خانجون شما
د) عباس آقا سوپرگوشت محله
د) خود ایشان
رییس کل بانک مرکزی:مگر می‌شود یک کودک دو ساله یا چهارساله در سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی‌خبر باشد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) البته که نمی شود اما می شود مدیرعامل یک بانک میلیارد تومان پول از صندوق بدزدد و برود کانادا به عشق و حالش برسد.
ب) البته که نمی شود اما می شود پاداش یک مدیرعامل بانک مبلغ دومیلیارد تومان باشد.
ج) البته که نمی شود اما می شود مدیرعامل یک بانک در بیست و هشت باند فساد مالی عضو باشد و سر مدیرعاملی ایشان بین بانک ها دعوا و مرافعه راه بیفتد.
د) معلوم است که می شود اصلا در هنگام اعطای حکم به رییس شعبه از ایشان تعهد می گیرند که خیلی "باخبر" نباشند.

کد مطلب: 112749
 
Share/Save/Bookmark