میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۳۳
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


جلال
۱۳۹۵-۰۸-۰۶ ۲۳:۲۸:۵۱
من سال ٨٤تقريبا يازده دوازده سال پيش سه و نيم ميليون ضرر دادم سر گلدكويست حالا رفيقم اومده ميگه مهندس بيا جوراب وشامپو بفروش پنج درصد سودبگير.😂😂😂😂😂😂😂
بدبختي ما ميبيني تو را خدا
اون موقع اولش بود ما خر شديم حالا اگه كسي بره تواين بازي واقعا عقلش كمه
زینب
۱۳۹۵-۰۸-۰۶ ۱۲:۰۸:۳۱
دوستان عزیز این پست و روزنامه تاریخ داره، بهش توجه کنید برای سال 88 لطفا اطلاعاتی رو که میخونید به روز کنید،،، این پست برا زمانیست که هنوز بازاریابی شبکه ای، مجوز نداشته،،، اخه منابع اطلاعاتی خودتون رو به روز کنید
متين فهيمي
۱۳۹۵-۰۸-۰۳ ۰۸:۲۷:۳۳
درصد موفقيّت مردم در بازار سنتي بين ١ الي ٢ درصد است
اما در نتورك ماركتينگ بين ٤ الي ٥ درصد است
ما كه داريم پول در مياريم
٩ درصد هم ماليات به دولت ميديم
كه ماه پيش حدود ٢/٥ ميليارد تومن بوده
حالا شما هرچي دوس دارين بگين
۱۳۹۵-۰۷-۲۸ ۱۴:۴۵:۱۰
به هر چیزی میشه به چشم بد یا خوب نگاه کرد این خود ما هستیم که تعین میکنیم که چی خوبه یابده باید ادم که نباید همیشه بدی هارو مدنظر داشته باسه بهترین راه واسه بهتر زندگی کردن اینه که همیشه نیمه پر لیوانو ببینیم . موفق باشید هموطنای گلم بهترینارو براتون ارزو میکنم.
زهره
۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۲۱:۰۶:۴۳
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت همه شما عزیزان.تورو خدا کمکم کنید.من میخوام چندتا شرکت معروف جهانی که اصول بازاریابی رو با وجود معروف بودنشون رعایت نکردن برام بگین
رحیم
۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۰۱:۰۴:۰۳
به نظرم تجارت مواد مخدر به مراتب از چنین کارهای کاذب و غیر مولدی که باعث میشن عده کمی به قیمت سرکیسه شدن عده زیادی به پول و ثروت برسن ، شرافتمندانه تره!!!
Tanha
۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۰۲:۵۰:۴۷
یه سوال دارم از کسایی که اینهمه تعریف میکنن از نتوورک
قبول دارین چین بزرگترین غول اقتصادی جهان است؟؟
چرا چین تو سال ۱۹۹۸ نتوورک مارکتینگ رو ممنوع اعلام کرده تو کشورش
قبول دارین امریکا یکی از سه کشور ثروت مند جهان هست
چرا فعالیت ها نتورک و بازار یابی شبکه ای توی امریکا اینقدر محدوده
چرا شرکت های بازاریابی شبکه ای توی امریکا اینقدر ضرر دادت و فقط سرشاخه ها سود بررن
اینم مطلبم سنر‌

تنها ۱۰ درصد فروشندگان شرکت Amway’s (از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت های مبتنی بر بازاریابی شبکه ای در آمریکا و جهان) در انگلستان موفق شده اند درآمدی کسب کنند.
از ۳۳۰۰۰ فروشنده مورد بررسی از شرکت Amway’s تنها ۹۰ نفر موفق به کسب درآمد در حد متوسط جامعه شده بودند؛ که نشان دهنده ۹۹٫۷ درصد عدم موفقیت است.
در سال ۲۰۰۷ تنها ۱ درصد از فروشندگان شرکت Mona Vie’s موفق به دربافت سود شده بودند.
در سال ۹۸ درآمد سالانه ۹۰ درصد از بازاریاب ها در امریکا از ۵۰۰۰ دلاردر سال کمتر بود که با درآمد حداقلی برای زندگی تفاوت فاحشی دارد.
در سال ۲۰۱۰ درآمد ۸۴ درصد از فروشندگان شبکه Fortune در آمریکا از ۶۰۰۰ دلار در سال کمتر بود و ۳۰ درصد کل فروشندگان هیچ درآمدی نداشتند.
تنها ۰٫۱۴ درصد از میان ۲٫۷ میلیون فروشنده شرکت Herbalife (از شرکت های بزرگ مبتنی بر بازاریابی شبکه ای آمریکایی) توانسته اند درآمد بالای ۲۰ هزار دلار در سال داشته باشند (این درآمد در آمریکا به مراتب از خط فقر کمتر است!) و ۹۳ درصد از فروشندگان هیچ سودی از محل فروش دریافت نکرده اند.
حامد
۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۱۳:۲۸:۱۳
سلام دوستان بنده مدتي در اين شركتها مشغول بكار بودم. با افرادي اشنا شدم كه بعضياشون خوب بودن بعضياشونم ...
فقط يكسري نكات رو ميگم اونايي كه تصميم دارن برن بايد اينارو بدونن...
من توي شركت سيمرغ كار ميكردم طبق خريدي كه زدم جنسا رو دو ماه بعد !!!!!!واسم فرستادن بعدش وقتي كارتن رو باز كردم همه جنسا خورد و خاكشير بود شايد بگم نصف محصولات قابليت فروش رو نداشتن وقتي ب ليدر گفتم گفت كه زياد خودتو با اين چيزا درگير نكن و بفكر هدفت باش در صورتي كه حقم پايمال شده بود...
بعد نصف محصولاتي كه سفارش داده بودم اصلا نيومدن يعني بعدشم كه تماس گرفتيم با شركت و تيكت زديم و فلان و فلان هي ميگفتن پولشو ميريزيم به حسابتون كه هنوز كه هنوزه و ٧ ماه ازين داستان ميگذره هيچكس پولي به ما نداده... تيكت زدم باز واسه چيزي حقم بود التماس كردم اما بازم ندادن يعني پولمو بعبارتي خوردن...
جالبه بمدت يكماه هر روز با خود شركت تماس تلفني ميگرفتم هيچكي جواب نميداد...
به معرفم گفتم ، گفت ليدرها دارن روش كار ميكنن فكرشو بكن من اگه با پاي پياده ميرفتم تهران پول رو ميگرفتم و برميگشتم شهرمون كمتر از هفت ماه طول ميكشيد.. بعبارتي ليدرها عين خيالشون نبود
از همه اينا بگذريم ميرسيم به قسمت جالب ماجرا:
من تصميم گرفتم كه به كميته نظارت تماس برقرار كنم پس يك ايميل با تمامي مدارك فرستادم و جالب بود كه اصلا جواب ايميلو ندادن بعد از چند هفته با كميته نظارت تماس هم گرفتم تلفن رو جواب ندادن ... فكرشو بكن ميگفتن دولت از بازاريابا حمايت ميكنه حتي تلفنشونم جواب نميده...
اينم بكنارپول مارو كشيد بالا سيمرغ و رفت
كسي كه ميره توي اينكار حمايتي نميشه و اگرم حقشو خوردن هيچ جايي
وجود نداره كه شكايت كنيد تا پولتونو پس بگيرين
از سر بي اطلاعيم نميگم چون سرم اومده
زمانيم كه ميخواستم از كار بيرون بيام بزور ميگفتن بيا صحبت كنيم و فلان و فلان يبارم توي همين صحبتا مجبورم كردن مشاوره بذارم فكرشو بكن من ميگفتم نميخام كار كنم ميگفتن مشاوره بذار :))))
اين تجارت بنفسه تجارت خوبيه و اصولش كاملا صحيح هست اما توي ايران ازين خبرا نيست
همه نتوركرا برايان تريسي رو ميشناسن احتمالا ... ايشون توي كتاب getting rich with your own way يجا در باره نتورك توي امريكا ميگه كه شما وقتي سفارش ميدي محصولات ٢٤ تا ٧٢ ساعت بعد از سفارش ميرسه دستتون درصورتي كه توي ايران اين فرايند ممكنه حداقل يكماه زمان ببره اخه نا سلامتي قراره برج ايفل رو حمل كنند تازه بايد خدا خدا كني محصولاتت بدون كم و كسر و سالم برسن دستت از طرفي ميگن قانون باز پس گيري و اينا ولي من ترسيدم اگه همين محصولاتيو كه از دستشون در اومده برگردونم پول همينارم بهم ندن... :|
از طرفي ديگه توي نتورك فقط ياد گرفتم چطور كتاب بخونم و بيشتر كتاب بخونم تا دانشم رو نسبت به يك امر بالا ببرم و بعد اقدام كنم تنها سودش براي من همين بودو يكسري جلسه كه تكو تووك حرفاي جالب و كاربردي توشون بود و هنوزم دارم ازين اصول استفاده ميكنم
نكته اخر اينكه توي جلسه مشاوره كه ميرين بقول برايان تريسي "فرضيه منفي" رو بكار ببرين يعني اينكه اگر يچيزي ميبينين خيلي خوبه يا فكر ميكنين خيلي خوبه سعي كنيد ايراد بگيريد از اون قضيه و مدام از خودتون سوال كنيد اگر جواب همه سوالاتتون رو تونستيد بديد و هيچ ايرادي به اون امر وارد نبود ميتونيد شروع كنيد...
امین
۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۹:۱۶:۱۶
خیلی از کامنت ها رو خوندم...90 % کامنتهای دوستان از سر بی اطلاعی از این صنعت و متاسفانه توقع بیجا از سیستم بود...کسائی هم که نظر کارشناسی میدن حتی 20% اطلاعات راجب نتوورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه ای ندارن...دوستان و سروران گرامی شما چه بخواهید چه نخواهید نتوورک مارکتینگ وارد ایران شده و در چند سال آینده همگی جزئی از این سیستم خواهید شد پس عاقلانه و بدور از تعصب بیجا قضاوت کنید...در این صنعت کسانی هستند که دارن زحمت میکشن و پول هم در میارن ولی نه با دروغ بلکه با صداقت کامل...فقر فرهنگی و تفکر سنتی ما هم باعث شده به جای حمایت از یه پدیده جدید تا میتونیم بکوبیمش زمین ... شما اگر به یک کارخانه دار بگید من ماهی 200 میلیون درآمد دارم به شما خواهد خندید ولی اگر همین حرف رو به یک رئیس بانک با حداکثر 8 میلیون درآمد در ماه بزنید شمارو دیوونه خطاب میکنه...پس ما باید دیدگاهمون رو نسبت به این موضوع تغییر بدیم...مشکل نتوورک مارکتینگ نیست مشکل شما افکار شماست که شمارو برده بار آورده تا آخرین نفس کار کنید و به چندرغاز حقوق کارمندی قانع باشید...اون کارخانه دار و اون سرمایه دار به این افکار نیازمنده تا بهترین بهره برداری رو از شما بکنه...از همین الان بشینید فکر کنید من میخام برده کسی دیگه باشم یا راهی هست به آرزوهام برسم؟؟؟؟!!!!
حسین
۱۳۹۵-۰۷-۱۳ ۰۲:۰۷:۲۲
سلاااااام.بابا نتورک عااااالیه بخدا چندماهه دارم کار میکنم نتیجشم دیدم هرچی بگم ازش کمه مال بابام نیس که تعریفش کنم!!!.مراجعم اقای مکارم وشبیری زنجانی و..تازگی ها تایید کردن.ولی ناگفته نمونه نحوه کاری هرشرکت وتیم تفاوت داره درمورد اونا قضاوت نمیکنم.برا اطلاعات بیشتر بیاین ایمیلhssein.sh1371@gmail.com
mohammad
۱۳۹۵-۰۷-۱۱ ۰۰:۰۳:۵۳
نسل این ادما کی منقرض میشه.یعنی هستن هنوز ادمایی که این اراجیفو باور میکنن..همشون کلاه بردارین مخصوصا بادران جنسای اشغال وبی کیفیتو به 3برابر قیمت میفروشه
حامد
۱۳۹۵-۰۷-۰۹ ۱۳:۳۲:۱۰
اونایی که دم از قانون تصاعد میزنن قاعده ی اشباع رو هم تصاعدی در نظر بگیرن.هر کسی وارد نتورک میشه حداکثر مجموعه ای که میسازه 200 300 نفره که نهایت بعد یه سال میرسه به 2.5 3 میلیون تومن.
پس اگه مختو خوردن با درامدهای هنگفت سخت در اشتباهی. علم اعداد دروغ نمیگه. یه کم تحقیق کن. اگه هر نفر 6 نفر تو یه ماه بیاره تو مجموعه اش بعد 13 ماه از جمعیت دنیا زیاد میشه...
پس چرا نرسیده؟
چون اکثرا ریزش در قسمت های پایین مجموعه اتفاق افتاده. پس به اون مقدار تصاعدی که میگن نمیرسی.
بنده براساس مطالعات کاملی که روی این قضیه دارم این حرفو میزنم فقط کافیه اون مغزتو که موقع پرزنت کردن شتشو دادن دوباره فاکتوری دیفالت کنی !
محمد
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۲۳:۴۲:۳۲
از نظر من نتورک عالیه چیزی که من میدونم و میخوام استارت بزنم خیلی تحقیق کردم و بهترین راه و.بهترین کار نه تو ایران حتی تو جهان فقط نتورک هستش عاشق نتورک باشید نتورک پولم نده نگرش مثبت میده من عاشق نتورک شدم و از فردا میخوام برم استارت بزنم
مجید
۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۱۵:۵۲:۰۲
سلام ، من به تموم شرکت های بازاریابی شبکه ای و حتی چند شرکت هرمی در کشورهای مختلف درخواست عضویت و همکاری دادم


نمی دونم چرا تا الان موافقت نکردند با درخواست همکاری ام ؟! 


الان واقعا افسردگی گرفتم


یه دختره هست که من فکر می کنم که عاشقمه ولی اون ازم بدش میاد ... 


یه بار ساعت سه صبح خیلی سر این قضیه بهم فشار روحی اومد ، با عشقم تماس گرفتم و اونم خیلی منطقی جوابمو داد با اینکه فکر کنم مزاحم خوابش شده بودم و بعدش یه کتک مفصل از پدر و داداش هاش خورد البته ...


می دونید بهم چی گفت ؟! 

بهم گفت آخه مجید نفهم کثافط ، تو اونقدر خنگ و تنها و بدبخت و گیج هستی که واقعا باعث عذاب یه گروه میشی و به معنای تمام یه نابودگر واقعی هستی ... 


تا الان اینقد باهام عاشقانه حرف نزده بود ... این هم از برکت نتورک مارکتینگ دارم ... 


ضمنا به حرف های عشقم سه سال فکر کردم ، ولی تو وجودم احساس می کنم که من یه نابغه هستم ...


حالا نشد امشب دوباره با عشقم تماس می گیرم و به بهانه اینکه کسی نتونسته تا الان پرزنتم کنه صداشو بشنوم ... امیدوارم با بچه اش یه موقع بی خواب نشه ... 


آخه من بچه که بودم چون همه بهم ایمان داشتند تو پست دروازه بانی بازی می کردم ، نمی دونم آخه چی شد اونهمه اعتماد بقیه کجا رفت ؟؟؟؟ 


لطفا اگر کسی یه شرکت بازاریابی شبکه ای سراغ داره من رو پیش مدیرش تعریف کنه ... به خدا آرزو دارم یه روز خوش داشته باشم تو زندگیم 


فدای همه شما 


راستی این درخواست فقط یک سال اعتبار داره و اگر نشد می خوام برم سمت درخواست دادن به شرکت هایی مثل ناسا و ام آی ۶ و اگر بابک زنجانی دستگیر شد برم پنتاگون تا به میهن عزیزم ایران همیشه خوبم کمک کنم ... 


اینم آدرس ایمیلم هستش : 


سجاد
۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۳:۴۶:۴۵
سلام دوستان..این نوشته برای اون دسته از افرادیه ک شک دارن نسبت ب این کار.
من خودم چند ماه تو سیستم بودم و لیدر هایی رو دیدم ک از ماهی یه تومن و سه تومن و حتی تا ماهی نه میلیون هم میگرفتن.
اینکه سیستم قانونیه شکی درش نیست.دولت بصورت آیین نامه اعلامش کرده.ولی تو مجلس درموردش تصمیم گیری نشده..برید تفاوتای قانون مصوب مجلس و آیین نامه رو بخونسد متوجه میشید.
بحث شرعی بودنشم اکثر مراجع گفتن حرومه..حالا اگه تو این شرکتا ی لکس نشونتون میدن ک گفته حلاله و خودمون پرسیدیم اعتماد نکنید..خودتون شخصا بپرسید.
نکته ی بعدی اینه ک کار سختی نیس ی سری افرادو میاری و ی سری جنسم میفروشی.
تا وقتی توی کار نرید متوجه نمیشید چ گافایی وجود داره.
با هر نتورکری صحبت کنید میبینید حرف از درامد چند صد میلیونی داره.ی لیدری رو میشناسم ک با پول باباش رفت هیوندا النترا خرید ب زیرمجموعه هاش میگفت از پورسانته.درحالیکه دروغ بود.
جنسای شرکتا ب شدت بی کیفیته یا اگرم نباشه قیمتش از جنسای موجود بالاتره.خود این پارادوکسه ک مگه نمیگین نتورک کارش برداشتن واسطه هاس پس چرا گرونتره..اینو تو شبکه یک برنامه پایش توضیح دادن قشنگ برید دانلود کنید ببینید.منوجه میشید.
به نظرم مهمترین بحث اینه ک شما اوایلش داغید و نمیدونید چ خبره میرید بیش دوست و فامیل ی حرفایی میزنید ک شماها نفهمید و من میفهمم شماها دوست دارسن بدبخت باشین و ذهنتون سقف خورده و هر چی ک کردن نو مختون میرین میگین..بعدا ک متوجه شدید اسنکار ب همین سادگیا پول بده نیست دیگه روتون نمیشه حتی بگید از کار اومدید بیرون..خیلیا هستن ک میخان بیان بیرون ولی نمیتونن.بخاطر همین شرمندگیش.
بحث بعدی جایگاه اجتماعیتونه. شما جوونین یا دانشجویین یا محصی یا فارغ ی وجهه ای دارید ولی باید جنس بفروشید..بگید عمه من شامپو دارم بیا بخر خاله بیا بخر...کلا تخریب محض میشه وجهتون با جنس فروختن..اونام تو رودربایستی میخرن ولی با جنسای بی کیفیت بیشتر آبروتون میره...ابروریزی اساسی اونجا ک میخواید زیر مجموعه بیارید ک معمولا بهترین دوستاتونن و یبول نمیکنن..چقدر از این رفاقتا اینجوری خراب شده.
کلا خوب برنامه ایه واسه شرکتی ک دارن توش کار میکنن...اول ماه پولشونو میگیرن و جنسا چند روز بعد میاد دستتون..بعدش شما باید بدبختی بکشید بفروشید (ک 90 درصد نمیتونن).کل ایران حساب کنید چقد ادم دارن تلاش میکنن این اجناسو بفروشن..تو هر مغازه ای میری از هیاطی تا سلمونی و بقالی اجناس ایناست..انقدر ادم میشناسم جنسا رو میدادن ب دیگران امانتی ک ی زمانی بفروشن بهدا پولشونو بدن...ینی شما پولتونو علاف میکنید واسه شرکت ک سود کنه و بالاسریاتونم راحت پورسانت میگیرن...به شدت اشباع شدست بازار یابی شبکه ای و تیم سازیتون ب جایی میرسه ک سراغ هر کی میرید میگه قبلا بهم گفتن نمیام...اکثر لیدرای بالا سری همون افرادی هستن ک تو شرکتای هرمی لیدر بودن..اکثر حرفا و انگیزشاشون همون هرمیاست..ارزوهای بزرگ و پوشالی...
شاید از هر هزار نفر یکس ب پورسانت برسه ولی اون به نفر شما نیستین.
حرف آخر
روزی دست خداست..چند میلیون ادم پولدار داریم تو ایران و دنیا...خیلی راه های اسونتر و ابرومند تر برای پول دراوردن هست...نتورک آخرین کاری باشه ک میرید سراغش.یا حق