میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۹
 
 
آقای رئیسی حجت برشما تمام شد! حالا فلاکت زدگی وفقر را محو کنید
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام...
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
سیاست های ابلاغی جدید درحقیقت برآمده از پیشنهاد معظم له درسال ۱۳۹۵به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان "سیاست های کلی تامین اجتماعی "می باشد که پس ازانجام اقدامات تخصصی وکارشناسی بالاخره به سرانجام رسید وامروزابلاغ شد.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
درشرایط کنونی کشور که موضوع فقرمطلق وفلاکت مردم درسطح جامعه ورسانه ها بشدت مطرح وگسترش یافته است ،ابلاغ این سند مهم چشم انداز وبالادستی درحقیقت تمام موانع وبن بست های کاذبی که درسرراه تعمیم وبسط نظام جامع رفاه اجتماعی ایجادشده بود؛حذف ومیدان برای اقداما ت عاجل وسریع دولت سیزدهم مهیا شده است.
مهمترین نکته ای این سیاست های ابلاغی بقدری شفاف وغیرقابل تفسیر"من غیرحق" هست که مسئولان دولت بویژه وزارت کاروسازمان تامین اجتماعی بعنوان متولیلن ومجریان اصلی آن دیگرنمی توانند برای ناکارآمدی وتنبلی خود بهانه تراشی کنند ودم ازضعف قوانین ونبودقانون کافی بزنند!!
درسیاست های ابلاغی رهبری کلید واژه های زیادی برای ایجادوگسترش نظام فراگیرتامین اجتماعی وجوددارد که می توان دریک جمله به مهمترین هدف رهبرفرزانه انقلاب اسلامی ازابلغ سیاست های کلی پی بردونظرغایی ایشان این است که (یجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد)
اینجاست که باید به رئیس دولت سیزدهم بگوییم ، این گوی و این میدان، دیگر باید ازحرف و شعار و ایده‌های تخیلی کاست و باتوجه به آنچه که امروز به شما ابلاغ شد درحقیقت؛ "حجت برشما تمام شده است" و از فردا دیگر پذیرفته نیست که این سیاست ها برزمین بماند و بازهم مردم درفقر و نکبت غوطه‌ور باشند.
آحاداعضای دولت وبدنه کارشناسی آن ومجلس شورای اسلامی باید ضمن توجه به مفاد سیاست های ابلاغی به این نکته وقوف داشته باشندکه رهبرفرزانه انقلاب اسلامی دربند۹ سیاست های اعلام شده ،برای جلوگیری ازفقرزایی وگسترش فقرناشی ازاقدامات دولت ،مجلس وقوه قضائیه موضوع بسیارمهمی را مطرح کرده اند که هیچ طرحی نباید هنگام اجرا مولد فقر باشد!
ایشن دربند۹ تاکید کرده اند: (الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.)
مفاداین بندیعنی اینکه اجرای هرگونه طرح درکشورباید مستلزم حفظ کرامت انسان ها وآحادجامعه باشد وهرطرحی قبل ازاجرا ،حتما وحتما باید دارای یک پیوست تامین اجتماعی برای تامین آسایش مردم وجلوگیری ازفقرباشد. واین یعنی اینکه دیگرهیچ مقام ومسئول نمی تواند براساس نیات ومنویات سیاسی،باندی وگروهی بدنبال اجرای طرحی باشد بدون اینکه منافع مردم درآن دیده نشده باشدواین به مفهوم دیگریعنی مبارزه بابخشی نگری وجزیره ای عمل کردن مسئولین واینجاست که وظیفه رئیس دولت سیزدهم دوصدچندان می شود تابرای اجرایی شده فرامین مقام معظم رهبری،اجرای این سیاست های کلی ومهم رابه افرادکارآمد،معتقدبه نظام تامین اجتماعی ودردآشنا بامسائل مردم بسپارد. دراین باره بازهم خواهیم نوشت.

نویسنده: فرهاد خادمی - روزنامه‌نگار
کد مطلب: 122207
 
Share/Save/Bookmark