میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۹
 
 
چماق و مذاکره
لیز تراس وزیر خارجه انگلیس برای دیدار و مذاکره با همتای روسی خود به مسکو سفر خواهد کرد...
لیز تراس وزیر خارجه انگلیس برای دیدار و مذاکره با همتای روسی خود به مسکو سفر خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که این نخستین سفر یک وزیر امور خارجه انگلیس به روسیه از سال ۲۰۱۷ به اینطرف یعنی از زمان تشدید تنشها میان دو کشور است. بر این اساس سوال مطرح آن است که چرا این سفر صورت می‌گیرد و طرفین چه اهدافی را دنبال می کنند؟ آنچه امروز کانون اصلی روابط میان غرب و روسیه را به خود اختصاص داده است مباحث اوکراین است. طی ماه‌های اخیر کشورهای اروپایی و آمریکا موجی از تحرکات نظامی و سیاسی و اقتصادی را علیه روسیه آغاز کرده‌اند که محور آن را نیز حمایت از اوکراین تشکیل می‌دهد.
آنها از یک سو به ارسال تجهیزات به اوکراین می‌پردازند و از سوی دیگر مدعی مقابله نظامی با هر گونه اقدام نظامی روسیه می‌شوند. انگلیس در کنار آمریکا بیشترین تحرکات را در این عرصه دارند چنانکه انگلیس چندین محموله تسلیحات به کی یف ارسال و مقامات سیاسی و نظامی‌ آن بارها روسیه را تهدید به گزینه نظامی کرده‌اند. در نقطه مقابل نیز روسیه تاکید دارد که آماده واکنش نظامی به هرگونه تحرک نظامی ناتو و آمریکا در لوای نام اوکراین است و این امر کوتاه نخواهد آمد. با توجه به روند ذکر شده می‌توان گفت که سفر وزیر خارجه انگلیس اقدامی برای نقد کردن چک جنجال‌سازی‌های نظامی و رسانه‌ای علیه روسیه است. به عبارتی انگلیسی‌ها همچنان در تصور سیاست چماق و مذاکره برای امتیازگیری هستند در حالی که می‌دانند که غرب توان اقدام نظامی علیه روسیه در صورت هرگونه تحرک مسکو علیه اوکراین را ندارد لذا اجبارا با رویکرد به دیپلماسی برآنند تا چنان وانمود سازند که مشکل را در رویکرد دیپلماتیک پیگیری کرده‌اند. در همین حال روس‌ها این سفر را اقدامی در جهت توجیه سران انگلیس از پیامدهای روس هراسی و نظامی گری در اوکراین می‌دانند و لذا این سفر را نمی‌تواند دیداری دوستانه دانست بلکه ادامه چنگ و دندان‌های نظامی و رسانه‌ای طرفین در قالبی دیپلماتیک است.

نویسنده: سید مهدی لنکرانی
کد مطلب: 121406
 
Share/Save/Bookmark