میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۱۶
 
 
دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی:
بیداری اسلامی درسطح منطقه در معرض نمایش است
بیداری اسلامی درسطح منطقه در معرض نمایش است
 
کد مطلب: 97295
 
Share/Save/Bookmark