میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۱۷
 
 
اسکندر مقدونی در انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه های یکروزه
معاون وزیر بهداشت: در حال دریافت وام از بانک جهانی به میزان ۵۰ میلیون دلار هستیم که ...

معاون وزیر بهداشت: در حال دریافت وام از بانک جهانی به میزان ۵۰ میلیون دلار هستیم که ...
ادامه جمله فوق کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) صرف خرید مواد اولیه گوبلن دوزی می‌شود.
ب) به عنوان پاداش به مدیران پرداخت می‌شود.
ج) این پول‌ها به جایی نمی‌رسد فلذا می دهیم به یک وزارتخانه دیگر که به زخمهای زندگیشان بزنند.
د) هیچکدام.
عبارت زیر از کیست؟
آموزش و پرورش یا به نوعی دسترسی همگانی را برای همه دانش آموزان مهیا کند یا هر چه سریعتر نرم افزار "شاد" و این شیوه های ناعادلانه را متوقف کند پیش از آنکه اندوه و افسردگی محرومیت از تحصیل مزید بر علت شود.
الف) یک عامل نفوذی استکبار جهانی
ب) یک برانداز وابسته به جریان فتنه
ج) یک منافق روزمزد آمریکای جهانخوار
د) یک نماینده مجلس
انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه های یک روزه: با تشکر از حرکت خودجوش به وجود آمده و موافقت اکثریت هیات مدیره محترم مبنی بر کاهش تولید با تولید ۱۱۵ میلیون، پیش‌بینی اضافه بودن حداقل تولید ۱۵ میلیون جوجه فروردین در خصوص کاهش و کنترل ضروری به نظر می‌رسد.
با توجه به این بیانیه و زنده به گور کردن میلیون ها جوجه یک روزه و انتشار ویدیوهای مربوط به آن به نظر شما کدام یک از گزینه‌های زیر برای شرکت در انتخابات آینده این انجمن صلاحیت دارد؟
الف) آدولف هیتلر
ب) بنیتو موسولینی
ج) اسکندر مقدونی
د) برادر جوچی فرزند چنگیزخان

کد مطلب: 113388
 
Share/Save/Bookmark