میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۸
 
 
صدای ما را از "برره" می شنوید
واکسن‌ها یخ زده هستند و هنگامی از حالت یخ زده در می‌آیند اگر تزریق نشوند...

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی: واکسن‌ها یخ زده هستند و هنگامی از حالت یخ زده در می‌آیند اگر تزریق نشوند، باید دور ریخته شوند و به همین دلیل برای این که واکسن‌ها در چنین شرایطی دور ریخته نشوند که البته خیلی به ندرت پیش می‌آید و اگر برنامه از پیش تعیین شده و غرض ورزی در کار نباشد، در آن لحظه شخصی را پیدا می‌کنند و واکسن را به او می‌زنند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) بستگان و نورچشمی های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول توجیه کردن است.
ب) بستگان و نورچشمی های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول آسمان ریسمان بافتن است.
ج) بستگان و نورچشمی های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول ماله کشی است.
د) بستگان و نورچشمی های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول خودزنی است.

رئیس سازمان بورس: مردم دارایی های خود را به بورس بیاورند.
ما از این اظهار نظر نتیجه می گیریم که ‌...
الف) جیب دولت هنوز جا دارد.
ب) مردم هنوز جا دارند.
ج) هر دو گزینه فوق صحیح است.
د) هیچکدام

اسحاق جهانگیری: تاکنون یک دلار از پول نفت تلف نشده است.
ما از این جمله نتیجه می گیریم که ...
الف) ایشان معنی "تاکنون" را نمی داند.
ب) ایشان تا امروز اسکناس "یک دلاری" ندیده است
ج) ایشان با مفهوم "تلف شدن" آشنایی ندارد.
د) دلار جهانگیری با دلارهای تقلبی که در آمریکا منتشر می شود فرق دارد.

کد مطلب: 117420
 
Share/Save/Bookmark