میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۱۱۹
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۹
 
 
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌
خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
 
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد.
سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد.
وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود.
سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود.
اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.
وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود.
سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود.
سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.
سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد.
وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند.
سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند.
سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود.
وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند.
به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند.
سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود.
وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است.
وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد.
سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند.
سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است.
وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است.
سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است.
سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد.
کد مطلب: 62556
 
Share/Save/Bookmark
 


علی دشتیاری
۱۳۹۶-۱۱-۰۳ ۱۱:۳۹:۱۸
سلام وعرض ادب.پدر بنده از برج 10 سال 67 به خدمت رفته که در نیروی زمینی ارتش بوده ودرمناطق عملیاتی دزفول.سومار وو که به مدت 28 ماه بوده است آیا به بنده کسری تعلق میگیرد در این مورد که پیگیر باشم.ممنون راهنماییم کنین
علی دشتیاری
۱۳۹۶-۱۱-۰۳ ۱۱:۳۸:۵۴
سلام وعرض ادب.پدر بنده از برج 10 سال 67 به خدمت رفته که در نیروی زمینی ارتش بوده ودرمناطق عملیاتی دزفول.سومار وو که به مدت 28 ماه بوده است آیا به بنده کسری تعلق میگیرد در این مورد که پیگیر باشم.ممنون راهنماییم کنین
رامین.قرایی
۱۳۹۶-۱۰-۰۹ ۰۶:۴۴:۵۹
من دارم.خدمت میکنم تو.مرز زابل اخرای خدمتتمم.هس نمیدونم.چرا. ب رام کسری نفرستادن
۱۳۹۶-۰۹-۰۴ ۲۱:۲۱:۲۳
اگر برادر استفاده کرده باشد متولد زیر 72 به ازای هرماه 18 روز الان میشه دوباره استفاده کرد
حمید
۱۳۹۶-۰۸-۲۸ ۱۵:۴۷:۴۷
با سلام و احترام
خواهشاً جواب بدید!!!
پدر بنده از سال 66 تا سال 68 در منطقه جنوب به عنوان نیروی وظیفه بوده. آیا به بنده کسری تعلق میگیره به طور کامل؟
مهدی
۱۳۹۶-۰۸-۱۳ ۰۲:۰۹:۰۱
سلاو و خسته نباشید
بنده از سال 1373 الی 1376 در سپاه در منطقه کرستان بعنوان آزمایشی خدمت کرده ام و درآن مدت تقریبا 3 سالی از خدمتم مناطق عملیاتی محسوب شده است. آیا این گواهی خدمتی که بعنوان منطقه عملیاتی محسوب شده در تاریخ قید شده هیچ گونه امتیازی نخواهد داشت .
باتشکر فراوان
محمد
۱۳۹۶-۰۸-۰۴ ۲۰:۲۴:۵۸
سلام.من متولد 73 هستم و پدرم حدود11 ماه جبهه دارن.
من میتونم کسری بگیرم؟
چقرکسری به من تعلق میگیره؟
لطفیان علی
۱۳۹۶-۰۷-۱۳ ۲۳:۴۵:۵۰
با سلام رزمنده بالای 15 ماه جبهه هستم آیا فرزندم که استخدام نیروی انتطامی می باشد می تواند از خدمت در مناطق عملیاتی و مرزی معاف شود؟
حسین
۱۳۹۶-۰۶-۲۶ ۱۶:۰۵:۴۹
به فرموده عزیز بزرگوار مان نه شما پایتخت نیشانان ارزش سلام دارید وقتی یکی بچه‌ها یش را همین مناطق عملیاتی که بنده بطور شبانه روز خدمت اونها هم که با بنده بوده چطور فرزندش متولد 75الی 76است برای آون عزیزان بخشنامه نبوده حالا که نوبت بچه های ما شده بخشنامه پیدا شده شماپایتخت نیشانان از کدام بخشنامه برای فرزندتان استفاده کردید ازهمان بخشنامه ای شامل حال تهرانیها شده برای بچه‌ها ما هم در نظر بگیرید دیگر مناطق عملیاتی خوردن آب برکه خوردن نخود کرم زده فایده ندارد لطفا راهنمایی کنید ازهمان بخشنامه فرزندان شما استفاده کنیم خداحق
cloner
۱۳۹۶-۰۵-۱۹ ۱۰:۱۸:۰۲
سرباز بیچاره و بدبخت است
کسری خدمت برای ما سربازان فکر نکنم که عملی بشه
چون ما باید عمر خئمون روتوی این خدمت تلف کینم و پیر بشیم

آخرشم هیچی
اداره ، شرکت ، سازمان ، به هیچ وجه کار نیس
فقط هر روز و ساعت دعا میکنم که تموم بشه برم دنبال زندگیم
احمد رضا
۱۳۹۶-۰۴-۲۲ ۲۰:۳۵:۲۵
سلام تو رو خدا زود تر قانون برنامه ششم رو اجرایی کنین تا تکلیف ما هم مشخص شه کلی جوان چشم انتظار این قانون جدیده من یه سربازم ک پدرم در دوران جنگ سرباز بوده و درجنگ واسش مشکلاتی پیش اومده و ۲ سال ۵ ماه از ۸ سال دفاع مقدس از ارزش های انقلاب دفاع کرده و همینطور عموم من متولد فروردین ۷۳ هستم و پسر عموم متولد اسفند ۷۲ ک پدرش ۸ ماه سابقه جبهش از پدر من کمتره ما با هم اومدیم سربازی الان پسر عموم بهش کسری تعلق گرفته و داره ترخیص میشه اما من به خاطر ۴۰ روز دیر تر ب دنیا اومدم بهم هیچ امتیازی از جبهه پدر تعلق نمیگیره در صورتی ک پدر من از عموم ۸ ماه بیشتر خدمت کرده اونوقت شما به ۳۰ ماه خدمت جبهه معافی میدین اما به ۲۸ ماه و اندی جبهه هیچ کسری خدمت هم نمیدین اگه متولد ۷۳ باشیم بعد طرف متولد ۷۲ هس پدرش ۸ ماه جبهه بوده بهش کسری تعلق میگیره این نا عادلانس این درست نیس تو رو خدا شرایط سنی رو بردارین ادم دیگه با این جور دو دوتا چهار تایی ک میکنه دیگه هیچ روحیه ای نمیمونه واسه خدمت ما فرزندان ایثارگر هیچ فرقی با هم نداریم چ متولدین ۷۲ و چه به بعد
ناصر
۱۳۹۶-۰۴-۱۴ ۰۹:۰۴:۴۹
بنده که 25سال در مناطق عملیاتی بطورشبانه روز در جلو تروریست‌ها و اشرار مسلح همچنان ریگی و امثال این طور افرادی از خدا بی خبر مبارزه کردم الان که فرزندم متولد 72نیست باید چه کار کنم باید فرزندم بردارم بیارم با یک چهارلیتری بینزین جلو بهارستان آتش بزنم تا بسوزد بلکه مشکل بقیه دیگه هیچ راه حلی به نظرم نمیرسد حداقل مشکل بقیه مردم بعداز سال 72هم روش میشود ایافرزند خود سردارزاده کمند سربازی خدمت کرده فرماندهان عالی رتبه از کدام ماده تبصره معاف سردار منتظرالمهدی مگر خودش متولدچند است که الان نوبت سربازی فرزندش برسد یک ماده وتبصره در میآورند خدارا در نظر بگیرید آن دنیا جوابگوی به درگاه خداوند باشید بنده که در مناطق محروم و عملیاتی خدمت کردم بخاطر رضا خدا و فرزندام خدمت کردم جاهایی که بنده خدمت کردم سردار منتظرالمهدی حتی تو خواب ندیده یاسردار زاده کمند وبقیه اقایون خداحق دیگر بیشتر نمی توانم بگویم
امیر علی متولد ۷۳
۱۳۹۶-۰۴-۰۷ ۱۵:۵۷:۱۷
من متولد ۷۳ هستم ..

چرا من در متولد ۷۳ به دنیا آمدم ..

متولد سالی که کسری خدمت بهش تعلق نمیگیره چون پدر من جزء جانبازه های شیمیایی نیست.. چون پدر من برای کشور دیگری به غیر از ایران برای جنگ رفته و دفاع کرده.. این عدالت کشور که میگن از کجا آب میخوره .. عکس تابلوی عدالت روی دیوان عالی کشور معنی چی را میده ..برابری ؟؟!!!من که برابری نمیبینم وقتی متولدین ۷۲ به قبل شامل کسری خدمت میشن و ۷۳ به بعد شامل کسری خدمت نمیشن چرا چون خون اون ها رنگین تره؟؟؟؟!!!! یا پدر اونا برای دفاع از کشورشان جنگیده ولی پدران ما در کشورهای دیگر شمیایی یا مجروح شدن ؟؟؟!!!که فرق بینمون گذاشتن نمیدانم یا اینکه ما گناه کردیم در سال ۷۳ به دنیا آمدیم چرا هیچ چیز سر جایش نیست .. چقدر بی عدالتی چقدر ناحقی .. هیچکس جوابگو نیست فقط دم‌از عدالت میزنن دم‌از حقوق برابر میزنن یکی نیست بگه پدر ما برای این جامعه رفته و در جنگ شیمیایی یا مجروح شده درسته که برای دفاع از مملکت رفته و قصد چشم داشتی به چیزی نداشته ولی الان که میبینیم همه با هم برابر نیستن و حقوق ها با هم فرق میکند جنگ های دیگر هم برای دفاع از کشور وجود دارد که مردم با دیدن این همه نا عدالتی هیچ کس دیگر داوطلبانه به جنگ و اسارت نمی رود.. جمع سابقه پدر من ۲۹ ماه می باشد که به خاطر یک ماه کم بودن سابقه تا ۳۰ماه من باید ۲۱ ماه به سربازی بروم کجای این داستان اسم عدالت روشه از مسئولین خواهش میکنم یا به این موضوع رسیدگی کنین یا عکس تابلو برابری عدالت را روی دیوان عدالت عالی کشور بردارین..
الیاس
۱۳۹۶-۰۴-۰۳ ۱۱:۴۳:۱۲
سلام دوستان ناراحت نباشین این خبر قدیمیه دنبال خبرهای جدید تر باشید
۱۳۹۶-۰۳-۲۳ ۱۳:۲۶:۲۷