میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۷
 
 
سندروم دست بی قرار در ایام کرونایی
جراید: واکسن کرونا فقط سه ماه ایمنی ایجاد می کند...

جراید: واکسن کرونا فقط سه ماه ایمنی ایجاد می کند.
ما از این خبر نتیجه می گیریم که ...
الف) این واکسن سه ماه بعد از ریشه کنی کامل کرونا دست اقشار آسیب پذیر می رسد.
ب) از ما بهتران هر سه ماه یکبار این واکسن را تزریق می کنند و چیزی به ما نمی رسد.
ج) روغن بنفشه و مخلفات شتر و الباقی محصولات فرهنگی دوباره رونق پیدا می کند.
د) هر سه گزینه فوق همزمان صحیح است
آزاده نامداری مجری پرحاشیه تلویزیون- : آقای فروغی شما در دوران اقتدار رسانه ملی هنوز در مدرسه بودید و درس می خواندید.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر درباره خودشان صحیح است؟
الف) ایشان آن موقع در خانه بودند و در مدار خانواده،رخت چرک کودک خود را می شستند.
ب) ایشان آن موقع در تلویزیون بودند و بر مدار چاخان بافی یک چیزهایی می‌گفتند که خودشان هم باور نمی کردند.
ج) ایشان آن موقع در سوییس تشریف داشتند که اتفاقا باد شدیدی هم می وزید و چند بطری نوشیدنی غیرمجاز را یهویی سر میزعصرانه انداخت و با نهایت ناجوانمردگی به شکل ددمنشانه ای پوشش ایشان را از مدار خارج کرد.
د) هر سه گزینه فوق بر مدار صحت است.
رئیس سازمان اورژانس کشور:متاسفانه هنوز در چنین شرایط کرونایی مزاحمت‌های تلفنی برای اورژانس وجود دارد و من از مردم درخواست دارم که این گونه اقدامات را انجام ندهند.
کسانی که در این شرایط هولناک کرونایی مزاحم تلفنی اورژانس می شوند از چه نوع بیماری رنج می برند؟
الف) عارضه کرم اسکاریس
ب) معضل خارش در نقاط فوقانی و ایضا تحتانی
ج) بیماری جنون ادواری
د) سندروم دست بی قرار و مغز نخودی

کد مطلب: 116350
 
Share/Save/Bookmark