میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست تحليل
۱
تاریخ انتشار : جمعه ۳ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۱۸
 
 
مذاکرات برای رفع تحریمها و لزوم تدبیر در مدیریت امید
در عصر اطلاعات، دسترسی به اخبار و اطلاعات سریعتر از هر زمان دیگر میسر است و مبنای تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها قرار می گیرد. مدیران و فعالین اقتصادی بر مبنای منابع خود و پیش بینی از فضای پیش رو برنامه ریزی می نمایند. در صورتیکه پیش بینی ها در مورد آینده وضع مطلوب تری از زمان حال را ترسیم نماید، اصطلاحاً امید شکل می گیرد.
- سوال این است که آیا امید می تواند به عنوان ابزاری جهت شکستن مقاومت مورد استفاده قرار گیرد؟
فردی را در نظر بگیرید که در بیابان گمشده و یک ظرف آب به همراه دارد. تخمین دقیقی از مسافت خود تا اولین استراحتگاه ندارد بنابراین در استفاده از منابع خود بسیار احتیاط نموده و ذهن خود را برای مقاومتی طولانی آماده می سازد و به راه خود ادامه می دهد. اگر در راه تابلوی راهنمایی مشاهده کند که نشان می دهد مسافت زیادی تا استراحتگاه باقی نمانده آیا لزومی به احتیاط در مصرف باقی مانده منابع می بیند؟ اگر اطلاعات آن تابلو اشتباه باشد و استراحتگاهی وجود نداشته باشد آیا روحیه مقاومت وی همانند قبل از دیدن تابلوی راهنما است؟ منابع باقی مانده چطور؟ آیا در صورتیکه منابع و روحیه اولیه وی برای عبور از بیابان کافی بوده باشد، نصب آن تابلو از طرف شخص ثالث ممکن است منجر به تغییر نتیجه نهایی گردد؟
شروع دور جدید مذاکرات در جهت کاهش تحریمها موجی از خوش بینی را در مدیران و فعالین اقتصادی ایجاد نموده است. در حالیکه وقایع و منابع مورد انتظار بالقوه می باشند، لاجرم منجر به تغییراتی بالفعل در برخی از رویکرد ها می گردند. نفس مذاکره و تحقق پیش بینی های مثبت بسیار پسندیده است اما در عین حال باید احتمال استفاده طرف مقابل از آنرا به عنوان یک استراتژی برای شکستن مقاومت را در نظر داشت.
در این استراتژی طرف مقابل می تواند در ابتدا در مقابل امتیازهایی که می گیرد امتیازهای بیشتری بدهد و حتی برخی از آنها را پیشاپیش و قبل از انجام تعهدات طرف مقابل انجام بدهد. مواردی که احتمال پذیرش آنها وجود ندارد در ابتدا مطرح نخواهند شد و مادامی که تحریمهای برطرف شده دارای سه مشخصه باشند استراتژی مذکور با موفقیت در حال اجرا می باشد:
۱) امتیازات داده شده فقط در کوتاه مدت منجر به بهبود وضعیت طرف مقابل گردد.
۲) در صورت عدم تفاهم در هر مرحله از مذاکرات به سرعت قابل باز پس گیری باشند.
۳) امتیازات داده شده منجر به تغییر رویکرد طرف مقابل در نحوه استفاده از منابع شده باشد.
رفع تحریم معاملات طلا و سوییفت (سیستم انتقال پول) به طور کامل اما برای انتقال مقدار محدودی از منابع بلوکه شده و مشاهده نحوه استفاده از منابع آزاد شده و ذخیره های موجود (با توجه به خوش بینی ناشی از تداوم آزاد شدن سایر منابع بلوکه شده) نمونه ای از این دست می باشد.
در این حالت طرف مقابل منتظر زمانی خواهد شد که به لحاظ روانی امکان بازگشت به نقطه قبل از شروع مذاکرات وجود نداشته باشد و پس از آن شروع به طرح درخواست هایی خواهد نمود که امکان طرح آنها در ابتدا وجود نداشته است.
برای مقابله با این استراتژی موارد زیر کمک کننده می باشند:
۱) کلیه موارد قابل مذاکره و غیر قابل مذاکره حتی الامکان پیش از شروع تبادل امتیازات مشخص گردد.
۲) تاکید بر عدم بازگشت به عقب در صورت توقف مذاکرات در هر نقطه، مادامی که تعهدات پذیرفته شده زیرپا گذاشته نشده اند.
۳) عدم تغییر در نحوه استفاده از منابع موجود و عدم ورود بخش قابل ملاحظه ای از منابع جدید به هزینه کرد جاری در کوتاه مدت.
با توجه به آگاهی عمومی نسبت به تحریمهای برطرف شده، مدیریت انتظارات عمومی و شناخت استراتژی ذکر شده به ویژه در رویکرد بخش خصوصی که به صورت مستقل از دولت برای منابع خود برنامه ریزی می کند موثر خواهد بود. همچنین نحوه شکل گیری انتظارات عمومی و بینش مدیران و فعالین اقتصادی مهمترین بخش سیاست داخلی در سیر انجام مذاکرات می باشد که مطمئناً دور از رصد طرف مقابل نخواهد بود و در میزان و نحوه طرح درخواستهای آتی آنها تاثیرگذار خواهد بود.
کد مطلب: 84075
 
Share/Save/Bookmark
 


۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۸:۵۰:۰۳
امروز یه نظر میرسه این اتفاق افتاده