میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۶
 
 
تشت طلا
تشت طلا
 
زینب وآن سر زمین نینوا
زینب و آن ناله های بی صدا
زینب و آن راس پر خون حسین
زینب و لبهای گلگون حسین

زینب و سقای دشت کربلا
زینب و سقای بی چون و چرا
زینب و سقای بی بال و پرش
زینب و سقا فدا شد در برش

زینب و قد رشید اکبرش
زینب و گل بوسه های مادرش
زینب و لیلای بی اکبر شده
زینب و اکبر چو گل پرپر شده

زینب و قنداق خونین صغیر
زینب و طفل صغیر اما کبیر
زینب و آن ناله های بی حساب
زینب و گهواره طفل رباب

زینب و آن دسته گلهای حسن
زینب و آن قاسم گل پیرهن
زینب و اولاد کوچیک حسن
زینب و عبدالله شیرین سخن

زینب و عباس و عون و جعفرش
زینب و یک دشت پر خون در برش
زینب و یک عمر اشک و ناله ها
زینب و مانده به دل بس غصه ها

زینب و آ ن اشتران بی جهاز
زینب و آن ظالمان بی نماز
زینب و آن زخمهای بی شمار
زینب و آ ن لحظه های بیقرار

زینب و سیلی زجر بی حیا
زینب و بغض رقیه ای خدا
زینب و دخت سه ساله بیقرار
زینب ودخت حسین در شام تار

زینب و اشک روان شال عزا
زینب و راس حسین از تن جدا
زینب و شام سیاه پر بلا
زینب و راس حسین تشت طلا

زینب و منتقم خون حسین
زینب و صاحب عصر عالمین
زینب و«سیرنگ»ذاکر خادمش
زینب و آن سوز آه و ماتمش

شاعر: کربلایی سیرنگ احمدزاده
کد مطلب: 119799
 
Share/Save/Bookmark