میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۷
 
 
فیثاغورث در خانه ملت
محمود احمدی بیغش گفت: برخی خانم‌ها در محل کار یک حجاب دارند...

یک نماینده مجلس:
محمود احمدی بیغش گفت: برخی خانم‌ها در محل کار یک حجاب دارند، اما بعد از آن که ۵۰ متر از محیط کار دور می‌شوند حجاب شان ۹۰ درجه فرق می‌کند. نمی‌گویم ۱۸۰ درجه بلکه می‌گویم ۹۰ درجه!
محاسبه فوق بر اساس کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) قانون سوم نیوتون
ب) قضیه مثلث فیثاغورث
ج) معادله سه مجهولی خوارزمی
د) قانون فشار اسمزی ارشمیدس

کدام یک از گزینه های زیر مرتکب تخلف سنگین تری شده اند؟
الف) بانوانی که دوچرخه سواری می کنند و فحش نمی دهند.
ب) آقایانی که موتورسیکلت سوار می شوند و فحش می دهند.
ج) ننجون هایی که نان دولت تدبیر و امید را می خورند و در آسیاب استکبار جهانی آب می ریزند.
د) عمه رهبر کره شمالی

بعد از موز شصت هزارتومانی و خیار بیست و شش هزارتومانی کدام یک از گزینه های زیر محتمل تر است؟
الف) بادمجان سیاه صدهزارتومانی
ب) پاچه بز دویست هزارتومانی
ج) داروی نظافت سیصدهزارتومانی
د) یارانه پنجاه و پنج هزارتومانی

کد مطلب: 117142
 
Share/Save/Bookmark